Ungdom og fritid-logo

Ærespris til Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Ungdom og Fritids ærespris går til Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. I sin begrunnelse trekker juryen fram at instituttet gjennom sin publisering og gode kunnskapsoverføring har bidratt til å gi en bredere forståelse av hvordan man bekjemper utenforskap i samfunnet.

Ungdom og Fritids ærespris er en årlig pris som deles ut til personer, organisasjoner, eller andre som har hatt en særlig innsats for å løfte fritidsklubber og åpne møteplasser for barn og ungdom.

Juryens begrunnelse

I sin begrunnelse for tildelingen skriver juryen at NOVA sitt arbeid med å hente, samt publisere tall, forskningsartikler og generelt god kunnskapsoverføring rundt barn, unge og voksnes behov, er med på å gi en bredere forståelse av hvordan man bekjemper utenforskap i samfunnet.

De skriver videre at "NOVA sitt arbeid har vært nyttig for vårt felt, hvor vi har jobbet med tallene hentet fra Ungdata både på nasjonalt, men også lokalt plan. Medlemsklubbene våre melder om at deres arbeid har kunne underbygge lokale satsinger på kommuneplan. Samtidig har Ungdom og Fritids sekretariat brukt nasjonale ungdatatall til å jobbe opp mot rikspolitikere for å underbygge viktigheten av et fritidstilbud til barn og unge."

− Dette var overraskende og noe vi setter veldig stor pris på. Vi har stor respekt for det arbeidet som Ungdom og Fritid og deres medlemsklubber rundt om i landet legger ned for å gi et trygt og inkluderende fritidstilbud til ungdom, sier direktør Guro Ødegård ved NOVA. 

− Vi opplever det derfor både motiverende og inspirerende for vårt videre arbeid at vi får denne anerkjennelsen.

Æresprisen ble delt ut på Ungdom og Fritids landskonferanse, som fant sted på Hamar 8. og 9. november 2021.