Gult OsloMet-skilt på glassbygg i Pilestredet Oslo.

Nytt nasjonalt senter for forskning om bolig og velferd til OsloMet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tildelt et nytt senter for forskning om bolig- og velferdsspørsmål til OsloMet.

Senteret er et samarbeid mellom forskerne på forskningsinstituttene NOVA, NIBR, SIFO og AFI ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) på OsloMet.

I tillegg er følgende institusjoner partnere: Institutt for samfunnsforskning, Frischsenteret, Fafo, Nordlandsforskning, Nord Universitet og VID vitenskapelig høgskole.

– Ny kunnskap og forskning på sammenhengen mellom bolig og velferd gir oss bedre grunnlag for å videreutvikle de boligsosiale virkemidlene og gjøre dem mer treffsikre, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i departementets pressemelding (regjeringen.no).

Departementet finansierer senteret med 7,5 millioner i tre år, med mulighet til en forlengelse på 5 år. I tillegg bidrar OsloMet med ca. 2 millioner i egenfinansiering hvert år.

– Jeg er svært fornøyd med at OsloMet nå kan etablere dette senteret, som springer ut fra våre sterke forskningsmiljøer på bolig og velferd, sier Per Martin Norheim-Martinsen, viserektor for FoU ved OsloMet.

– Et slikt senter skaper rom for langsiktig forskning med høy kvalitet som vil bidra med viktig kunnskap om boligpolitiske spørsmål, til nytte for hele samfunnet.

Også leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Kåre Hagen, er fornøyd med at SVA vant fram i anbudskonkurransen:

– Vi er  svært glade for at departementet har gitt oss oppgaven med å etablere det nasjonale senteret for boligsosial forskning. Dette er en stor anerkjennelse til boligforskerne ved SVA, og innebærer at vi nå, sammen med det nasjonale senteret for boligmarkedsforskning som ble etablert i 2019, har landets absolutt sterkeste kompetanse på boligpolitiske spørsmål. 

Et boligsosialt knutepunkt

Senteret skal være et knutepunkt for alle forskere som er opptatt av bolig- og velferdsspørsmål i Norge. Målet er å styrke vitenskapelig publisering, praksis- og politikkrelevant formidling og forskningsrekrutteringen på det boligsosiale området.

Påtroppende senterleder Jardar Sørvoll er stolt og glad for at det gode lagarbeidet fra søknadsprosessen ga uttelling.

– Det er mye talent, erfaring og kunnskap blant senterforskerne. Nå gjelder det å brette opp ermene og få det beste ut av oss selv og hverandre, uttaler han.

Senteret vil ha et metodisk tyngdepunkt i kvantitative analyser av registerdata, men har også forskere med god kvalitativ og tverrfaglig kompetanse.

Fem tema

Forskningsvirksomheten i senteret er organisert i fem arbeidspakker:

  1. bolig som del av velferden
  2. vanskeligstilte på boligmarkedet
  3. sammenhengen mellom boligmarked, lavinntekt og boforhold
  4. leiemarked og velferd
  5. resultater og effekter av ulike virkemidler og tiltak

Les mer på nettsiden til Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL) (uni.oslomet.no).

Kontaktperson

Laster inn ...
Publisert: 23.09.2021 |