Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) består av fire oppdragsforskningsinstitutter som forsker på temaene arbeidsliv, forbruk, by og regioner, oppvekst og aldring samt velferdssamfunnets tjenester og organisering.

SVA i tall

Antall ansatte

248

Per 31.12.2018

Aktive prosjekter

213

Dette er et omtrentlig tall.

Omsetning

266

Millioner kroner (2018)

Publikasjonspoeng

243

For 2018