Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) består av fire oppdragsforskningsinstitutter som forsker på temaene arbeidsliv, forbruk, by og regioner, oppvekst og aldring samt velferdssamfunnets tjenester og organisering.

SVA i tall

Antall ansatte

233

Per 31.12.2017

Aktive prosjekter

180

Dette er et omtrentlig tall.

Omsetning

255

Millioner kroner (2017)

Publikasjonspoeng

197

For 2017