Om SVA

Fasadebilde av Pilestredet 32 med Oslo Metropolitan University-skilt i gule bokstaver. Foto: OsloMet
Ble opprettet i
2014

AFI, NOVA, NIBR og SIFO er anerkjente institutter som har drevet oppdragsforskning innenfor sine fagfelt i mange år, med omfattende publisering og et stort nettverk blant oppdragsgivere.

Instituttene ble innlemmet i OsloMet i 2014 (NOVA og AFI) og 2016 (NIBR og SIFO). Ved å plassere disse instituttene sammen i et senter ved OsloMet, har universitetet etablert et sterkt samfunnsfaglig oppdragsforskningsmiljø med nær faglig tilknytning til viktige profesjonsutdanninger.

Styring

SVA har et styre, en ansatt leder og en administrativ senterkoordinator.  Instituttdirektørene ved de fire instituttene utgjør sammen med SVA-leder og senterkoordinator ledergruppen på senteret.

SVAs ledelse

Laster inn ...
2014

NOVA og AFI blir en del av OsloMet

2016

SIFO og NIBR ble en del av SVA

Styret ved SVA

Universitetsstyret har oppnevnt styremedlemmer til styret for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning. Styrets oppgaver bygger på bestemmelser i UH-loven, jfr §9-(4), på vedtak i OsloMets styre 14. desember 2018, samt på vedtak i OsloMets styre om styring og organisering av senteret.

Senterstyret er øverste styringsorgan for senteret, og består av ekstern styreleder, eksterne representanter, representanter for tilsatte ved de fire instituttene og studentrepresentanter. Senterleder er sekretær for styret.

Virkeperioden for dette styret er fra 1. august 2019 til 30. juni 2021.

Styreleder

Eksterne styremedlemmer

Ansattrepresentanter

    Laster inn ...

    Vararepresentanter

      Laster inn ...

      Studentrepresentanter