Om SVA

Fasadebilde av Pilestredet 32 med Oslo Metropolitan University-skilt i gule bokstaver. Foto: OsloMet

SVA i tall

Årsverk
240
Aktive prosjekter
122
Publikasjonspoeng
201

SVAs virksomhetsrapport

Du finner fakta om SVAs virksomhet i 2021 her. 

Virksomhetsrapporten for 2019 og 2020 finner du her (oda.oslomet.no).

AFI, NOVA, NIBR og SIFO er anerkjente institutter som har drevet oppdragsforskning innenfor sine fagfelt i mange år, med omfattende publisering og et stort nettverk blant oppdragsgivere.

Instituttene ble innlemmet i OsloMet i 2014 (NOVA og AFI) og 2016 (NIBR og SIFO). Ved å plassere disse instituttene sammen i et senter ved OsloMet, har universitetet etablert et sterkt samfunnsfaglig oppdragsforskningsmiljø med nær faglig tilknytning til viktige profesjonsutdanninger.

I 2019 ble Housing Lab – Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning (housinglab.oslomet.no) opprettet under SVA-paraplyen, og i 2021 kom også Centre for Research on Pandemics & Society (PANSOC) til. Siste skudd på stammen er Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL) som ble opprettet i 2022.

Styring

SVA har et styre, samt en senterledelse.  Instituttdirektørene ved de fire instituttene utgjør sammen med SVA-leder og administrasjonsdirektør ledergruppen på senteret.

SVAs ledelse

Laster inn ...
Laster inn ...

Ny styreleder 2022

Ettersom Christen Krogh har blitt OsloMets nye rektor, trer han ut av styrelederrollen ved SVA 28. februar 2022.  Rune Dahl Fitjar overtar styreledervervet 1. mars 2022.

Styret ved SVA

Universitetsstyret har oppnevnt styremedlemmer til styret for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning. Styrets oppgaver bygger på bestemmelser i UH-loven, jfr §9-(4), på vedtak i OsloMets styre 14. desember 2018, samt på vedtak i OsloMets styre om styring og organisering av senteret.

Senterstyret er øverste styringsorgan for senteret, og består av ekstern styreleder, eksterne representanter, representanter for tilsatte ved de fire instituttene og studentrepresentanter. Senterleder er sekretær for styret.

Virkeperioden for styreleder og styremedlemmer er to år.

Styreleder

Eksterne styremedlemmer

Ansattrepresentanter

    Laster inn ...

    Vararepresentanter

      Laster inn ...

      Studentrepresentanter