SAMSVAR

SAMSVAR-seminarene ved OsloMet

Om SAMSVAR-seminarene

Ved OsloMet har forskningsmiljøene ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og Senter for profesjonsstudier (SPS) gått sammen for å etablere en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet. Miljøene inviterer til månedlige seminarer på OsloMet om aktuelle samfunnsutfordringer. Målet med seminarrekken er å bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap, noe som best kan skje i dialog mellom forskning og brukere.

Tidligere seminarer

Kontakt

Laster inn ...