SAMSVAR

Paneldebatt under samsvarsseminar om urbant landbruk. Fem deltakarar og ein moderator på scena på Kulturhuset i Oslo med publikum i forgrunn.

Om SAMSVAR-seminara

Ved OsloMet har forskingsmiljøa ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)  gått saman for å etablere ein arena for meiningsutveksling mellom politikk og forskingsfeltet. Miljøa inviterer til seminar om aktuelle samfunnsutfordringar.

Målet med seminarrekkja er å bidra til å skape profesjons- og praksisrelevant kunnskap, noko som best kan skje i dialog mellom forsking og brukarar.

Kontakt

Laster inn ...