Gjennomførte SAMSVAR-seminarer

SAMSVAR er en arena for meningsutveksling mellom politikk og forskningsfeltet. Siden 2015 har forskningsmiljøene ved OsloMet gjennomført en rekke arrangementer i denne serien.

Gjennomførte arrangementer

Oversikt over gjennomførte seminarer i SAMSVAR-serien ved OsloMet. Der vi har tilgjengelig opptak av seminaret er det lagt inn lenke til dette.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015