Bilde fra havna i Singapore av ansatte fra Fakultet for teknologi, kunst og design. I bakgrunnen seilskipet Statsraad Lehmkuhl.

– Singapore gir oss tilgang til teknologiutviklingen i Asia

OsloMet samarbeider nå med teknologimiljøer i Singapore. – Det gir studentene og forskerne våre innsikt i den sterke utviklingen i Asia, sier dekan Carl Christian Thodesen på Fakultet for teknologi, kunst og design.

Innen digitalisering av helse og byggingeniørfag er det alt i gang samarbeid, med hyppig kontakt mellom OsloMet og universiteter i Singapore. 

Professor Minna Pikkarainen og førsteamanuensis Jian Dai står i spissen for dette på OsloMet.

Høyt rangerte teknologi-universiteter

– Vi ønsker å se hvordan de beste universitetene i verden jobber, og utarbeider nå avtaler om forskningssamarbeid og mobilitet med utveksling av forskere og studenter, forteller Carl Christian Thodesen. 

Singapore regnes som ledende i Asia på flere teknologier, har universiteter med høy ranking på verdensbasis, og er omtrent like stort som Norge i innbyggertall.

Norge satser på Singapore

Norske myndigheter satser også mye på samarbeid med Singapore. 

Innovasjon Norge har etablert et kontor i tilknytning til den norske ambassaden for å legge til rette for økt samarbeid på utvalgte områder.

Norway-Singapore Science Week

Framover skal «Norway-Singapore Science Week» arrangeres årlig for å bekrefte og styrke samarbeidet innen forskning og akademia. 

I slutten av oktober og begynnelsen av november 2022 var OsloMet godt representert sammen med NTNU, UiT, SINTEF, NORCE og Nofima.

Fra OsloMet var viserektor Per Martin Norheim-Martinsen, dekan Carl Christian Thodesen, prodekan Vahid Hassani, instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke, professor John Östh, førsteamanuensis Jian Dai og instituttleder Astrid Oust Janbu med.

Nettverksbygging i Singapore

På programmet var det møter og nettverksbygging med universiteter og teknologinstitutter, og deltakelse i workshoper og seminarer.

Blant disse var de høyt rangerte singaporske universitetene «Nanyang Technological University» og «National University of Singapore (NUS)».

«James Cook University», et australsk universitet med campus i Singapore, «Singapore Institute of Technology», et av de nyere universitetene, «Singapore Maritime Institute», og «Technology Centre for Offshore and Marine» (TCOMS), som tilsvarer SINTEF Ocean i Norge, var også på møte- og besøkslisten.

Det ble også tid til et møte med det singaporske forskningsrådet A*STAR med orientering om ulike finansieringsmekanismer, og diskusjon om mobilitet mellom Norge og Singapore.

OsloMet viser seg fram i Singapore

Professor John Östh presenterte arbeidet som pågår innen smart mobilitet og urban analyse (SMUA) på OsloMet, på en workshop om bærekraftige byer.

Prodekan Vahid Hassani og instituttleder Astrid Oust Janbu holdt et foredrag om Oceanlab og marin-teknologi-aktiviteter på OsloMet hos TCOMS, noe også Carl Thodesen tok for seg i et seminar om avkarbonisering og marin teknologi.

Noe viktig som OsloMet gjør nå, er å samarbeide med professor Linda Hong-gu He på «National University of Singapore» (NUS), om digitalisering av helse. Det var tema på et seminar om helseteknologi i Singapore i juli 2022. 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) og Fakultet for helsevitenskap (HV) samarbeider om dette på OsloMet.  

Vi har mye å lære av Singapore

Carl Thodesen mener samarbeidet med Singapore får stor betydning for OsloMet.

– De singaporske universitetene og fagmiljøene er blant de sterkeste i verden, og vi har mye å lære av dem.

OsloMet får tilgang til Asia

– Det handler om å samarbeide med et land der det er mye utvikling innen teknologi, og å få tilgang til Sørøst-Asia, der det er mye vekst og utvikling.

– Våre studenter er tjent med å ha innsikt i utviklingen i Asia. Og da er Singapore er fint sted. 

– Da jobber vi systematisk mot sterke fagmiljøer i utlandet, fordi vi har interesser der, fordi vi mener det er fornuftig å samarbeide, og fordi vi alt har fagfolk som samarbeider. 

Bli gode til å jobbe sammen på tvers av kulturer

Thodesen er også opptatt av kulturell utveksling. At vi lærer noe om hvordan de jobber sammen i Singapore. 

– Det er et flerkulturelt land, de har mange forskjellige etnisiteter og ulike befolkningsgrupper som godt klarer å jobbe sammen. Det tror jeg alle har noe å lære av.

– Jeg forventer at vi bygger relasjoner med ulike singaporske universiteter, og at vi får til felles prosjekter. 

– OsloMet ønsker å være en aktiv del av internasjonaliseringsarbeidet Norge gjør, og vi er landets tredje største universitet. Så skulle det bare mangle at vi ikke er med.

Øverst i artikkelen ser vi førsteamanuensis Jian Dai, professor John Östh, dekan Carl Christian Thodesen, instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke, prorektor Per Martin Norheim-Martinsen, prodekan Vahid Hassani og instituttleder Astrid Oust Janbu foran seilskipet Statsraad Lehmkuhl, som også hadde tatt seg fram til Singapore.

Kontakt

Laster inn ...

Les litt mer om internasjonalisering

Samarbeid med framgangsrikt tsjekkisk universitet

Det tsjekkiske universitetet i Hradec Králové og OsloMet har avtalt samarbeid innan utdanning, vitskap og forsking.

Biletet viser de to rektorane handhelse etter å ha signert samarbeidsavtalen.
Erasmus pluss ga mye ekstra

De to vitenskapelige assistentene fra Tyskland kunne mye om å forutsi strømpriser, som OsloMet får god nytte av.

Bilde av de to vitenskaplige assitentene fra Tyskland, Stefan Leiprecht til venstre, og Fabian Behrens til høre, fotografert i Pilestredet 52 i Oslo.
Publisert: 11.11.2022 | Olav-Johan Øye