English version
Foto av deltakerne Olena Pitkevych, Daria Honcharova og Lida Nikcher på OsloMets campus i Pilestredet.

Oppstart av språkkurs for flyktninger

Akademisk dugnad ved OsloMet har denne høsten oppstart på nye språkkurs i norsk og engelsk for flyktninger.

Ved kursåpningen i september var det nærmere 70 påmeldte. Tilbudet er utvidet med et ekstra engelskkurs. Språkkursene er gratis for flyktninger og asylsøkere i samarbeid med NAV sitt introduksjonsprogram.

– Ved å tilby gratis språkkurs håper vi å hjelpe til med å kvalifisere deltakerne til å bestå de språkkravene som kreves for å komme inn på høyere utdanning i Norge. De får ikke noe formelt vitnemål men kursbevis, og trening som skal gjøre dem bedre rustet til å bestå språktestene, forteller Winnie Joanna Greenwood Ormerod ved OsloMet.

Rektor Christen Krogh er glad for at universitetet satser videre på Akademisk dugnad.

– OsloMet har gjennom Akademisk dugnad vært en viktig bidragsyter til oppfølging av flyktninger i regionen i flere år, sier rektor Christen Krogh.

– Mange flyktninger ønsker å studere og få en jobb de er kvalifisert til fra hjemlandet, og det vil vi hjelpe dem med. Høyere utdanning øker sjansene for å lykkes på det norske arbeidsmarkedet, noe som er en nøkkel til integrering, sier Krogh.

 I høst er det satt opp følgende:

– Kursene er åpne for alle med fluktbakgrunn. På grunn av krigen i Ukraina, ser vi at særlig mange ukrainere søker seg til våre kurs. Cirka halvparten av deltakerne dette semesteret er fra Ukraina. Vi har også deltakere fra Syria, Afghanistan, Iran og Tyrkia, sier Greenwood Ormerod.

Akademisk dugnad har i tillegg til språkkurs ukentlig språkkafé for flyktninger og asylsøkere i samarbeid med studentforeningen Norsk Start Oslo, samt andre aktiviteter gjennom semesteret.

Bildet øverst i saken viser Olena Pitkevych og Daria Honcharova fra Ukraina og Lida Nikcheri fra Iran, som er blant deltakerne på språkkurs gjennom Akademisk dugnad denne høsten.

Les mer om akademisk dugnad og språkkurs

Publisert: 22.09.2022 | OsloMet