Portrett Simen Mørstad Johansen ved NOVA, OsloMet.

Simen Mørstad Johansen: – Jeg har vel egentlig ønsket å prøve meg i forskningsfeltet siden jeg avsluttet mastergraden i 2013

Stipendiatprofil: Et spennende jobbtilbud innenfor internasjonalt sosialt arbeid utsatte Simen sin drøm om å forske. Bli bedre kjent med NOVAs forskere!

Fortell litt om prosjektet ditt

Prosjektet mitt handler om implementering av barnekonvensjonen og barns rettigheter i barnevernet i Norge og Romania, og profesjonell utøvelse av skjønn. Hovedproblemstillingen adresserer hvordan barnets rett til familie informerer vurderinger og beslutningsprosesser i barnevernet.

Mer spesifikt vil jeg se på hvordan personlige og sosiale normer virker inn på tolkningen av barnets rettigheter på system og individnivå. Jeg vil også utforske hvordan tillit og mistillit til barnevernet virker inn på skjønnsutøvelsen. For å svare på dette vil jeg anvende surveydata, intervju og dokumentdata fra begge landene.

Hva lurer du mest på for tiden?

Nå for tiden er jeg litt spent på om Liverpool FC klarer å karre seg til Champions League neste år, men når det kommer til prosjektet er jeg akkurat nå mest nysgjerrig på utbredelsen og formen på hjelpetiltak for familier i det rumenske barnevernet.

Hva fikk deg til å velge å starte på et doktorgradsløp?

Jeg har vel egentlig ønsket å prøve meg i forskningsfeltet siden jeg avsluttet mastergraden i 2013, men da jeg fikk muligheten i en spennende jobb innenfor internasjonalt sosialt arbeid utsatte jeg den drømmen inntil videre. Synes det dyptgående arbeidet med masteroppgaven var veldig utfordrende og givende.

Etter å ha arbeidet som generalist med et mangfold av administrative og faglige oppgaver følte jeg et behov for å igjen jobbe mer sosiologisk spisset og faglig. Jeg har også ønsket å få mer teoretisk og metodisk kjøtt på beinet etter mange år innenfor sosialt arbeid, og det var da naturlig å søke meg til doktorgradsprogrammet for sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Jeg gleder meg til å dra meg gjennom læringsløpet, vokse faglig på utfordringene og ikke minst bli et bedre menneske.

Jeg har vel egentlig ønsket å prøve meg i forskningsfeltet siden jeg avsluttet mastergraden i 2013 – Simen Mørstad Johansen

Hva er bra med å være stipendiat ved NOVA?

Aller først har jeg inntrykk av at det er mange flinke folk på NOVA som jeg kan lære mye av å jobbe sammen med. Videre tenker jeg at det blir spennende å være del av et oppdragsforskningsmiljø for å lære faget, særlig det å observere og delta i den mer pragmatiske siden av hvordan det «produseres og leveres» kunnskap i et høyt tempo om et mangfold av temaer.

Hvordan ser drømmeprosjektet ditt ut?

Jeg har to mer eller mindre hårete forskningsdrømmer:

1. Et aksjonsforskningsprosjekt som undersøker og utvikler transnasjonalt inkluderingsarbeid rettet mot sirkulært migrerende etniske Romer som beveger seg mellom Romania og Norge.

2. Å operasjonalisere en teori om sosial ulikhet med utgangspunkt i systemteoriens teori om det funksjonelt differensierte samfunn og begrepene inklusjon og eksklusjon for å måle sosial ulikhet.

Fakta

Tilknytning: Simen er stipendiat ved doktorgradsprogrammet Sosialt arbeid og sosial politikk ved OsloMet. Ved NOVA er han knyttet til Seksjon for helse- og velferdsforskning og forskningsprosjektet: Cosmopolitan turn and democratic sentiments (CONSENT) som handler om implementering av barnekonvensjonen i Norge og Romania.

Tidsramme (for doktorgradsarbeidet): Vinteren 2024

Fagdisiplin: Sosiologi

Aktuell lesing og serietitting

    Laster inn ...
    Publisert: 23.02.21 | Halvard Dyb