Fra et teaterstykke der bevegelsesteater er brukt. En kvinne er på vei opp på et bord der det sitter en annen kvinne og spiller sjakk. Scenen er badet i rødt og grønt lys.

Starter studium i bevegelsesteater!

– Studentene våre har etterspurt denne fordypningsmuligheten, forteller studieleder Petter William Hansen ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet.

Bevegelsesteater er en kunstnerisk uttrykksform der kroppens bevegelser, uttrykk og formasjoner i rommet står i fokus. Det handler om å skape narrativer der det er bevegelsene som ‘forteller’ og ikke ordene.

Bevegelsesteater kan rendyrkes som eget kunstutrykk, men også integreres i vanlig teater.

Etterspurt fordypning

Ved Institutt for estetiske fag har bevegelse vært en essensiell del av grunnutdanningen i bachelorløpet i drama- og teaterkommunikasjon i en årrekke, men det er først nå instituttet har fått muligheten til å tilby dette som en videre fordypning og et eget emne, forteller studieleder Petter William Hansen.

– Studentene våre har etterspurt denne fordypningsmuligheten.

– I dagens scenekunstfelt er det større aksept for tverrfaglige koblinger. Bevegelsesteater byr på andre innfallsvinkler og kunstneriske ferdigheter enn for eksempel ulike fagretninger innen dans, forklarer han.

– Vi tror at vi ved å tilby denne videreutdanningen, vil kunne bidra til en mer tverrfaglig tilnærming.

– Vi håper studiet vil gi nye kunstneriske innfallsvinkler og en ny faglig diskurs i kunstfeltet, som bidrar til livslang læring også for scenekunstfeltets utøvere.

Ulike roller gir synergieffekt

Bak det nye tilbudet i dramaporteføljen står førstelektor Anne Bryhn. Studiet er nemlig bygget ut fra hennes utforskning og empiri gjennom mange år i feltet.

– I alle mine år på OsloMet har jeg også arbeidet som koreograf og regissør på mange ulike arenaer utenfor universitetet - og med forskjellig fokus innenfor scenekunsten, forteller Anne.

– Dette arbeidet har hatt innvirkning på min undervisning ved OsloMet. Mitt virke og utforskning i undervisningsrommet med studentene har igjen påvirket mitt arbeid og uttrykk som koreograf og regissør utenfor. Det blir en synergieffekt.

– Rollen som pedagog, koreograf og regissør har hele tiden fått gå hånd-i-hånd, og det er jeg takknemlig for å ha fått muligheten til, sier hun.

Bevegelse som uttrykksform

Anne har hatt tanker om å starte opp et studium innen bevegelsesfaget i mange år, og nå har disse tankene blitt til det nye selvstendige emnet bevegelsesteater.

– Bevegelsesteater bunner i dansefaget. Det bygger på Rudolf Labans tanker om fridansen og at alle kan danse, samt hans teorier om å skape et dynamisk rom. Emnet er påvirket av forskjellige retninger innen fysisk teater og danseteater og utviklingen gjennom postdramatisk dramaturgi. I bevegelsesteater vil vi videreutvikle bevegelsesfaget innenfor dramautdanningen.

– Bevegelsesfaget har i alle år vært en stor del av utdanningen på drama- og teaterkommunikasjon som jeg har undervist i, både på bachelor, PPU og masterstudiet.

– Gjennom flere år har jeg sett at studentene hos oss selv har valgt bevegelse som uttrykksform i flere av sine arbeidskrav og eksamener.

– Faget har hatt stor betydning for flere studenter, understreker Anne.

Første kull våren 2023

Bevegelsesteater tilbys som en videreutdanning. Men bachelorstudentene på drama- og teaterkommunikasjon kan også velge studiet som et av sine valgemner i bachelorløpet.

– Bevegelsesteater er for den som er interessert og nysgjerrig på å utforske kroppens bevegelser, dramaturgisk velge og koreografisk bygge bevegelser inn i en regitanke til en større forestilling eller en mindre visning, alene eller i samhandling med andre i et valgt scenisk rom eller i klasserommet, sier Anne.

Hun gleder seg til å starte opp studiet og ta imot studentene våren 2023.

– Jeg gleder meg masse, men gruer meg også litt. Det er litt skummelt, for faget er jo personlig for meg. Men føler meg veldig heldig som får starte opp dette emnet nå. Det er stas!

Studieleder Petter William Hansen samstemmer.

– For instituttets del er det nå høy kunstfaglig kompetanse som får videreutvikle seg inn i et nytt emne. Det ser vi frem til!

Publisert: 12.04.2022 | Hilde Kringeland