Vi ser en av skuespillerne stå foran. Bak stikker hendeene til de andre skuespillerne frem slik at de danner en slags vifteform rundt personen. Bakgrunnen er helt sort.

Bevegelsesteater

Halvårsstudium - Videreutdanning

Bevegelsesteater er en kunstnerisk uttrykksform der kroppens bevegelser, uttrykk og formasjoner i rommet står i fokus for scenekunstens kommunikasjon og uttrykk.

Bevissthet i eget bevegelsesuttrykk styrker samspillet mellom aktører, rommet og tilhørere.

Bevegelsesteater bunner i dansefaget. Det kan rendyrkes som eget kunstutrykk, men også integreres i vanlig teater. Bevegelsesteater egner seg også svært godt som et pedagogisk verktøy.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3623.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Målet for studiet er å gi en grunnleggende innføring i bevegelsesteatrets håndverk og teori, bevisstgjøre det historiske samt dens funksjon i samtiden.

  Emnet er påvirket av forskjellige retninger innen fysisk teater og danseteater og utviklingen gjennom postdramatisk dramaturgi. Det bygger på Rudolf Labans teorier og tanker om fridansen og det å skape et dynamisk rom. Bevegelsesteater videreutvikler bevegelsesfaget innenfor dramautdanningen.

  Dette emnet egner seg for alle som ønsker å uttrykke seg kroppslig, enten det er kunstnerisk eller anvendt.

  Emnet er delt inn i tre hovedområder der det legges stor vekt på utvikling av studentens kunstneriske og faglige profesjonalitet i bevegelsesteater.

  Disse områdene er:

  • praktisering av bevegelsesteater
  • framføring
  • fagdidaktikk 

  Emnet er prosessorientert og bygger på studentens egenaktivitet både praktisk og teoretisk.

  Emnet legger vekt på den praktiske siden av faget ved at studenten skal vise fagets egenart gjennom forskjellige visninger. Dette inkluderer så vel det å leke og eksperimentere, som å oppleve og skape bevegelsesteater.

  Studentene vil få individuell og gruppevis veiledning og instruksjon i både bevegelsespraksis i en didaktisk form, i prosessen med bevegelsesfaget og med produktet av bevegelsesteatret.

  Arbeidet vil hovedsakelig foregå i form av verksted (workshops) og seminar, med selvstendig drøfting og utprøving av ideer.

  Forelesninger og innlegg knyttes til praktisk arbeid og teoristoff. Praktiske øvelser knyttes til utvikling av eget uttrykk/skuespillertrening og til perfeksjonering av studentens bevegelsesuttrykk.

  Hvis emnet har engelsktalende studenter foregår undervisningen på engelsk.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Det finnes dessverre ingen programplan for DTBVG 2023 HØST i systemet.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Faglig leder

Laster inn ...
Starter studium i bevegelsesteater!

– Studentene våre har etterspurt denne fordypningsmuligheten, forteller studieleder Petter William Hansen.

Fra et teaterstykke der bevegelsesteater er brukt. En kvinne er på vei opp på et bord der det sitter en annen kvinne og spiller sjakk. Scenen er badet i rødt og grønt lys.