English version
Bildet viser en smilende jente utendørs på campus til det tsjekkiske universitetet University of Hradec Králové, som holder et flagg med logoen til universitetet sammen med et norsk flagg.

Teknologisamarbeid med Tsjekkia

OsloMet innleder samarbeid med University of Hradec Králové i Tsjekkia om kommersialisering av teknologisk forskning.

EEA (EØS) har er bevilget 149 216 Euro til prosjektet som skal gå over to år.

– Her blir det viktig å utveksle erfaringer med teknologi og kunnskapsoverføring, og hjelpe studenter og forskere til å få kontakt med industrien, forteller professor Anis Yazidi ved OsloMet AI-lab.

– Dette er tilpasset OsloMets strategier for å fremme tverrfaglig forskning, kunstig intelligens og innovasjon, og dermed av høyst relevant for vårt universitet.

Prosjektet kom i gang ved at AI-lab på OsloMet samarbeider om forskning med det tsjekkiske universitetet, som alt har resultert i publisering i gode forskningstidsskrifter.

Vise vei fra ide til marked

Et av målene er nå å utvikle et kurs som kan vise vei for forskere og studenter til hvordan de kan få ideer til produkter ut til markedet. 

Mange av forskerne og studentene er innovative og har gode ideer, men de ender ofte opp i en skuff, på grunn av manglende kunnskaper om hvordan de intellektuelle rettighetene kan beskyttes. 

Åpner opp akademia for kommersialisering

Mye forskning og innovasjon foregår nemlig på et lukket område som ikke når ut av akademia. I noen tilfeller kan ideer kommersialiseres, men terskelen er ofte så høy at det ikke blir gjort.

University of Hradec Králové er et ledende universitet innen teknologi i Tsjekkia, med gode forbindelser til industrien, de samarbeider med en rekke bedrifter, blant dem også store selskaper som for eksempel Skoda.

– De er veldig bevisst på viktigheten av forskning, og at studentene forberedes på at ideer kan brukes, og at det kan bli produkter av det til slutt. 

– Det er også nyttig å få erfaringsutveksling mellom universitet i to land. Og både OsloMet og University of Hradec Králové har bred erfaring med innovasjon og kommersialisering. 

Utvikler kurs i overføring av teknologikunnskaper

– De vil utveksle erfaringer med OsloMet for å gjøre kurset mer dynamisk. Det kan bli en vinn-vinn-situasjon for oss begge.
Både OsloMet og andre norske universitet er alt inne i innovasjon og gründervirksomhet. 

– Vi har for eksempel Gründergarasjen som jobber med innovasjon og oppstart av teknologibedrifter, som dette kan være nyttig for, og forskning som har endt opp i nye produkter, som for eksempel IncludeOS.

I første omgang er Anis Yazidi, professor Pedro Lind og førsteamanuensis Hårek Haugerud med i prosjektet fra OsloMet, alle fra Institutt for informasjonsteknologi og AI-lab. 

De har også med en stipendiat fra SimulaMet som jobber med på prosjektet på deltid, Daniel Thilo Schroeder, og forskningsassistent Christian Ruben Alexander Jahren.

Nyttig med erfaringsutveksling mellom universitet i to land. Både OsloMet og University of Hradec Králové har bred erfaring med innovasjon og kommersialisering.  – Anis Yazidi

Beste praksis i Norge og Tsjekkia

– Nå holder vi på å lage en rapport om «beste praksis» i Norge og Tsjekkia. 

– Den andre fasen i prosjektet blir å utvikle kursmateriale. Neste år kan det altså bli et sommerkurs i Tsjekkia, der vi deler kunnskaper om det vi forsker på, for det meste på informasjonsteknologiområdet, sier Anis Yazidi, som legger til at det blir en konferanse om prosjektet også.

Logo for samarbeidet mellom Norge og EØS

Logo for samarbeidet mellom Norge og EØS

Foto øverst: University of Hradec Králové.

Kontakt

Laster inn ...

Relaterte sider

Dette bør du vite om kunstig intelligens

Kunstig intelligens blir stadig viktigere i hverdagen til de aller fleste. Men vet du egentlig hva kunstig intelligens er, og hva det kan brukes til?

Illustrasjonsbilde av kunstig intelligens. Bildet viser en lærer som viser fram en robot til en gruppe elever. Dette skaper entusiasme, og stemningen er god.
Dette er utfordringene med kunstig intelligens

Kunstig intelligens automatiserer kjedelige rutineoppgaver, men gir oss store utfordringer i sikkerhet, personvern og energiforbruk.

Bildet viser to personer framfor en skjerm til høyre, og en person til venstre som ser ut til å være tankefull og litt oppgitt.
Publisert: 13.04.2021 | Olav-Johan Øye