Jessica Dimka, MSCA-fellow ved AFI, OsloMet fra august 2019.

Toppscorer til OsloMet

Da årets første kunngjøring av EUs gjeve Marie Curie-midler (MSCA) ble annonsert, kunne Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet juble. Med 99 av 100 mulige poeng danket amerikanske Jessica Dimka ut 8500 andre søkere – og blir dermed å finne på AFI fra juni av.

Dimkas MSCA-prosjekt heter “Disability and Disease during the 1918 Influenza Pandemic: Implications for Preparedness Policies”, og prosjektet skal foregå under veiledning av AFIs pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund.

Jessica Dimka tok sin doktorgrad i antropologi ved University of Missouri og jobber per i dag ved University of Pittsburgh. Hun ser frem til å sette kursen mot Norge og OsloMet i august.

– Jeg har jo erfaring med å flytte mellom stater i USA omtrent annethvert år, så nå var det på tide med en ny utfordring, meddeler forskeren.

– Jeg kan nesten ikke vente, sier hun.

Når Dimka kommer til OsloMet vil AFI bli hjemmebase for to av verdens fremste eksperter på de samfunnsmessige sidene ved influensapandemien Spanskesyken.

Og at en 100 år gammel sykdom fortsatt har relevans er Mamelund, som har forsket på temaet i over 20 år, soleklar på.

– En global influensapandemi er blant de helsetruslene som Verdens Helseorganisasjon (WHO) anser som aller mest alvorlige. Selv om beredskapen i dag er bedre enn den var da Spanskesyken herjet for 100 år siden, har vi fortsatt mye å lære av en pandemi vi kan spore etterdønningene av gjennom flere generasjoner, sier Mamelund, som har hatt et formidlingsfylt år. Hør podkast på NRK i forbindelse med 100-årsmarkeringen for Spanskesyken: Spanskesyken var ikke spansk! (nrk.no)

– Vi er utrolig glade og stolte over å få en så dyktig og engasjert forsker som Jessica Dimka til oss, fortsetter forskeren, og retter en stor takk til OsloMets FoU-stab, som har bistått forskerne i søkeprosessen.

– De har gjort en formidabel innsats, som tydelig reflekteres i scoren 99/100, som under 1 prosent av søkerne på dette programmet fikk. 

Jessica Dimka blir AFIs tredje internasjonale MSCA-forsker. Japanske Go Yoshizawa og nederlandske Nico Groenendijk, begge forskere innen feltet ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), kom til AFI og OsloMet gjennom samme ordning i fjor.

Publisert: 19.02.2019 | Katrine Ziesler