OsloMet-ansatte på omvisnings utendørs på Svalbard

Unikt Svalbard-samarbeid

– Samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard gjev studentane i matematisk modellering og datavitskap unike høve til å lære om korleis klimaet påverkar verda.

Det seier instituttleiar Andre Brodtkorb ved Institutt for informasjonsteknologi ved OsloMet.

Klima- og vêrvarsling er nettopp noko av det matematisk modellering kan brukast til, og på Svalbard er det spesielle høve til å få innsikt.

OsloMet signerte i januar 2024 ein samarbeidsavtale med Universitetssenteret på Svalbard (unis.no)

Avtalen inneber at studentane ved OsloMet kan få arktisk kompetanse ved å velja frå UNIS sine kurs på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. 

– Dette blir spesielt viktig for bachelorstudentane våre innan matematisk modellering og datavitskap, og masterstudentane i anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT), framhevar Brodtkorb.

– Vi ønskjer at studentane våre kan reise til UNIS i eit heilt semester og tileigne seg ekspertise i naturfaglege tema, og spesielt om Arktis og klimaendringar.

– Kursporteføljen til UNIS er unik, og nettopp det å lære om arktiske strøk og korleis klimaet påverkar verda er spesielt viktig med dei endringane som skjer med jordkloden nettopp no.

– Det å ha denne unike kunnskapen er essensielt for at vi skal kunne løyse utfordringane i framtida

– Det er imponerande å sjå kva UNIS får til med studentane sine, blant anna med eit tryggleikskurs i første veka, som dannar tette og gode band mellom studentane.

– Eg trur at eit semester på Svalbard vil gjere noko med deg for resten av livet – det å sjå klimaendringane framfor auga dine gjev eit heilt anna inntrykk eit oppslag i ei nettavis kan gje deg, avsluttar Brodtkorb.

I tillegg til moglegheiter for studentopphald, kan samarbeidet også føre til felles forskingsprosjekt, og mobilitet av tilsette.

Les meir om samarbeidet mellom OsloMet og UNIS (ansatt.oslomet.no).

Andé Brotkorb, Vigid By kampenes og Jøran Moen foran en rollup for UNIS.

Leiar ved Institutt for informasjonsteknologi André Brodtkorb og direktør for organisasjon og infrastruktur, Vigdis By Kampenes frå OsloMet, i lag med direktør ved Universitetssenteret på Svalbard, Jøran Moen, etter at avtalen var inngått.Ingrid Ballari Nilsen/UNIS. Foto: Ingrid Ballari Nilsen/UNIS.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 22.01.2024 | Olav-Johan Øye