En kvinnelig produktdesignstudent med munnbind, sitter bak et stort bord med kart over området rundt vaksinesenteret, masse notater og skrivesaker.

Vaksinesenter som eksamen

Bente Moen jobber som tjenestedesigner i Oslo kommune, bydel Nordre Aker. I januar ble hun bedt om å bistå i opprettelsen av vaksinesenteret i bydelen, på Domus Athletica. Med seg i dette viktige arbeidet fikk hun 11 engasjerte produktdesignstudenter!

Oslo kommune setter opp 15 vaksinesenter, ett i hver bydel, forteller Moen. Domus Athletica er utformet og rigget for å håndtere 5000 vaksinasjoner i uka.

– Vaksineringen er, i tillegg til gjeldende smittevernstiltak, regjeringen og helsemyndighetenes viktigste tiltak for å få bukt med pandemien så vi kan få en mer normal hverdag igjen.

– Min rolle som tjenestedesigner er å sørge for at flyten inne og ute fungerer. Det betyr en overordnet «vaksinereise» med fokus på den helhetlige innbyggeropplevelsen, planlegging og rigg av lokalet for å tilrettelegge for de involverte, altså de som skal vaksineres og de som jobber der. I tillegg er et system for å finne veien til, veien gjennom og fra senteret en viktig oppgave.

Moen har selv både bachelor- og master i produktdesign fra OsloMet. Ved siden av jobben som tjenestedesigner, har Moen forelest for masterstudentene i produktdesign, på emnet "Design for experience", og hun fikk raskt idéen om å inkludere studentene i dette prosjektet.

Responsen var enorm.

– Jeg tenkte at om én blir med er det flott, tre så er det gull. 15 stykker stilte! smiler Moen.

– Av de er 11 igjen fordelt i tre grupper som har levert eksamenen sin basert på dette. En gruppe har før- og etter delen av vaksinereisen, en har underveis - det vil si hva som skjer inne på vaksinesenteret, og en har fokusert på «veifinning» ute som oppgave. De har presentert for en begeistret ledelse i bydelen.

Før og etter

Jenny Helene Haugen Thor er en av studentene som er med i prosjektet.

– Min gruppe jobbet med før- og etter-fasen av vaksineringsprosessen. Altså informasjonen man får før man kommer til vaksinering, og etter siste vaksinering.

– Vi utviklet en informasjonspakke til hver enkelt innbygger, for å gi viktig og riktig informasjon om vaksineringen og prosessen på Domus Athletica.

Studentene ønsket i tillegg å skape en opplevelse rundt vaksineringen, noe mer enn selve stikket.

– Vi jobbet med historiefortelling gjennom emballasjedesign, en invitasjon, informasjonsbrev og sosiale medier. 

– I emnet «Design for Experience» har vi jobbet mye med en metode som heter Context of Experience (COE) - hvordan skape kontekst rundt opplevelser, og å designe for å aktivere mennesker, forklarer Jenny.

– Vi har også tatt i bruk metoder som blant annet intervju, brukerundersøkelser, "levels of activation" og "gamification", som handler om å ta elementer fra spillverdenen og anvende det i nye situasjoner for å skape bedre opplevelser for brukerne. 

Rigg av lokalet

Innsiden av vaksinesenteret med rekker av små båser man kan sitte og vente i og store rosa skilt som viser hvilken rad du er på. Skiltene er merket med store bokstaver, A, B, C også videre.

Fra innsiden av vaksinesenteret. Foto: Tor Einar Sandvik

Tor Einar Sandvik er på gruppa som har jobbet med innearealet.

– Vår gruppe fikk ansvaret for det som skjer inne, både personflyt, layout på planløsningen og generelt tilrettelegge for en god opplevelse. Hvordan skulle arealet benyttes, og hvordan kunne flyten i lokalet bli best mulig?

– Prosjektet er en del av eksamen og det handler i hovedsak om å skape opplevelser, sier han. Det skal være en mening bak disse opplevelsene og de skal være verdifulle for de som opplever dem.

Tor Einar tror at en av grunnene til at så mange studenter ville delta i prosjektet er at det var virkelig - og viktig.

– Det er ikke gitt at en eksamen i studiet vårt innebærer et prosjekt som foregår uavhengig av skolen. Ettersom eksamener ofte er konseptuelle og sjeldent blir realisert, hoppet mange fra klassen vår raskt på denne oppgaven.  

Å finne veien

Fire studenter rundt et bord og jobber med masse notater, kart og planer.

Foto: Bente Moen

Den tredje studentgruppe har jobbet med utearealet og det som skjer etter vaksinasjonen.

Ingelin Åmo forteller at deres oppgave har vært å se på hvordan pasientene ankommer, hvordan de kan orientere seg på området, samt merking av inngang/utgang/parkering etc.

– Vår oppgave har i praksis omhandlet et "veifinningsystem" og mye skilting, men vårt prosjekt utviklet seg til å bli todelt, sier Ingelin.

– En realistisk del - den ferdige, fungerende prototypen som er oppe og går på Domus Athletica. Og en konseptuell del med alternative måter å løse "veifinning" på.

– I den mer konseptuelle fasen jobbet vi med å aktivere brukerne og skape en god, leken opplevelse av området til vaksinesenteret. Tidlig i emnet hadde vi en workshop med fokus på «gamification» der vi utarbeidet et brettspill basert på pandemien.

– Vi ønsket blant annet å benytte oss av grafikk fra spillet i stor størrelse som en måte å vise veien på som er mer spennende og aktiverende enn skilt.

Ingelin forteller at gruppa har hatt mange utfordringer med at området ikke er særlig godt tilrettelagt for all trafikken som vaksinesenteret fører til stedet og at det derfor kan oppstå farlige situasjoner. Domus Athletica er heller ikke særlig godt tilrettelagt for universell utforming, sier hun.  

– COE-metoden ga oss et verktøy. Metoden er utviklet av professor Tore Gulden ved Institutt for produktdesign og psykolog Cathrine Moestue. COE, slik vi har benyttet metoden, har samlet alle metodene vi har lært gjennom fire år med utdanning.

– Å prøve å forstå brukeren sett fra h*ns behov og perspektiv samt hvordan vi som designere ønsker å aktivere og påvirke brukeren.

Bildet er tatt utenfor vaksinesentret og viser et stort rosa skilt banner med påskriften: Senk farten. Ved siden av skiltet står en av studentene og viser tommel opp.

Dagsaktuelt og viktig

Alle studentene er veldig fornøyde med å ha deltatt i arbeidet med vaksinesenteret.

– Alt i alt har prosjektet har vært utrolig spennende og få ta del i, sier Ingelin.  Oppgavens intensitet og Oslo kommunes pressede tidsfrister har bidratt til en bratt læringskurve. Vi har også fått muligheten til å bruke området og vaksinesenteret som en stor prototype.

– Fra vi fikk prosjektet til senteret var klart til å ta imot de første pasientene gikk det nøyaktig seks dager.

– Vi er utrolig takknemlig for å ha fått tatt del i dette dagsaktuelle og viktige prosjektet, sier hun. Koronaviruset og pandemien påvirker hverdagen og utdanningen vår og det er verdifullt å være med på å komme ett skritt nærmere en “normal” hverdag.

Jenny er enig.

– Det har vært utrolig spennende å jobbe med et så relevant prosjekt! Det har også vært veldig gøy og lærerikt å få jobbe så tett med Oslo kommune og bydel Nordre Aker om noe som er så viktig som et vaksinesenter.  

Vaksineringen er utvilsomt en viktig hendelse i vår tid, samstemmer Tor Einar.  Det er utrolig gøy å få være med på innsiden av denne kanskje historiske hendelsen.

Tor Einar har sammen med to av de andre studentene i prosjektet fått praksisplass i bydel Nordre Aker og ser frem til å fortsette å jobbe med prosjektet.

– Bente Moen og Oslo kommune har gitt oss en flott mulighet til å delta i dugnaden på en aktiv måte og aktivt inkludert oss i prosjektet, avslutter Ingelin.

Publisert: 25.02.2021 | Hilde M. Kringeland