Offentleg journal og innsynskrav

Offentleg journal er ei liste over inngåande, utgåande og intern korrespondanse på OsloMet som dokumenterer kjerneverksemda vår.

Alle kan be om innsyn i journalførte dokument basert på offentleg journal. Ved avslag skal det opplysast om heimel for avslaget og klagefrist.

Du kan be om å få tilsendt den offentlege journalen ved å fylla ut dette skjemaet.