English version

Styret

Universitetsstyret blei vald våren 2019, har elleve medlemmar og fungerer i fire år, frå 1. august 2019 til 31. juli 2023. Studentmedlemmane har ei funksjonstid på eitt år.

Trine Syvertsen er styrets leiar.

Styret har

De 14 medlemmenet i OsloMets styre.

Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

 • Medlemmar

  Styreleiar

  • Trine Syvertsen

  Eksterne medlemmar

  • Trym Holter
  • Laila Bokhari
  • Jens Erik Mogensen
  • 1. vara: Aud Hansen
  • 2. vara: Ivar H. Kristensen

  Medlemmar frå tilsette på OsloMet

  Tilsette i teknisk-administrative stillingar

  • Hege Maria Bergersen
  • Vara: Tore Jascha Lichtenstein Vogt

  Tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

  • Einar Braathen
  • Inger Vederhus
  • Nils Pharo
  • 1. vara: Ingrid Ruud Knutsen
  • 2. vara: Karl Joachim Breunig

  Mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

  • Hilde Fiva Buzungu
  • Vara: Erik Ryen

  Studentrepresentantar

  • Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo
  • Ola Gimse Estenstad
  • Vara: Yvonne Bergly Andersen
 • Styremøte