English version

Styret

Universitetsstyret blei vald våren 2019, har elleve medlemmar og fungerer i fire år, frå 1. august 2019 til 31. juli 2023. Studentmedlemmane har ei funksjonstid på eitt år.

Trine Syvertsen er styrets leiar.

Styret har

 • Medlemmar

  Styreleiar

  • Trine Syvertsen

  Eksterne medlemmar

  • Trym Holter
  • Laila Bokhari
  • Jens Erik Mogensen
  • 1. vara: Aud Hansen
  • 2. vara: Ivar H. Kristensen

  Medlemmar frå tilsette på OsloMet

  Tilsette i teknisk-administrative stillingar

  • Hege Maria Bergersen
  • Vara: Tore Jascha Lichtenstein Vogt

  Tilsette i undervisnings- og forskarstillingar

  • Einar Braathen
  • Inger Vederhus
  • Nils Pharo
  • 1. vara: Ingrid Ruud Knutsen
  • 2. vara: Karl Joachim Breunig

  Studentrepresentantar

  • Rolf Martin Aspenes
  • Kjerstin Helene Sollie Østenseth
  • Vara: Vilde Veronica Haukeland

  Stipendiatrepresentant

  • Therese Sefton
  • Vara: Isak Lønne Emberland
 • Styremøte