SIFOs stipendiater

nærbilde av kvinnehender som skriver på laptop

Kamilla Knutsen Steinnes

Doktorgradsprosjekt: "Free to play – pay to win": Forståelse av sosial inkludering blant unge gjennom deres forbrukeratferd i dataspill

Fagdisiplin: psykologi. Tatt opp på ph.d.-programmet i atferdsanalyse ved OsloMet

Tidsramme: 2021-2025

Laster inn ...
portrettfoto av Kamilla Knutsen Steinnes

Kamilla Knutsen Steinnes. Foto: Sonja Balci

Har vært med å utvikle prosjektet selv

Fortell litt om prosjektet ditt!

Prosjektet mitt handler om gaming og sosial inkludering. Jeg ønsker å forstå hvordan ungdom inkluderes (og ekskluderes) sosialt gjennom deres atferd og forbruk i digitale spillkulturer. Dette skal undersøkes fra et tverrfaglig perspektiv med ulike metodeinnganger.

Hva lurer du aller mest på for tiden?

Hvordan jeg skal bli god i Fortnite og PubG. Jeg bør lære meg disse spillene, men er egentlig ikke noe flink i battle-royale spill.

Hva fikk deg til å velge å ta doktorgrad?

Jeg er nysgjerrig av natur og syns det er gøy å få jobbe med å finne ut av ting jeg lurer på. Og siden jeg er ganske strukturert og analytisk så ble jobben som forsker et naturlig valg. Også er jeg jo selvfølgelig veldig glad i å lese og skrive. Dessuten trives jeg veldig godt med den høye graden av fleksibilitet og selvstendighet man får ved å ta en doktorgrad. Det er ganske sjelden vare i andre stillinger.

Hva er bra med å være stipendiat ved SIFO?

SIFO har et utrolig fint arbeidsmiljø, noe som er viktig siden stipendiattilværelsen kan bli ganske ensom i perioder. Det er lav terskel for å spørre spørsmål og etterlyse ressurser. Også er det et kjempepluss at vi har et tverrfaglig miljø – det skaper spennende muligheter for samarbeid på tvers av fagdisipliner, teorier og forskningsmetoder.  

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Jeg blir egentlig veldig engasjert i de fleste prosjektene jeg deltar i – og spesielt de jeg leder selv. Så doktorgradsprosjektet mitt er drømmeprosjektet nå. Jeg er veldig glad i å spille og gjør det gjerne på fritiden, så det er jo kjempegøy å få jobbe med det i tillegg. Jeg har jo også vært med å utvikle prosjektet selv, så det er vel naturlig at man blir ekstra entusiastisk.