Bilde av alvorlig baby med morsomt, mørkt hår som ser i kamera. Foto: colourbox.com

Barnevernsatsing 2018–2021

NOVA ved Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern har ansvar for en fireårig satsing med siktemål å øke samspillet mellom forskningen, utdanningene og praksisfeltet.

Barnevernsatsingen har til hensikt å styrke barnevernsforskningen, bedre utdanningene og bedre barnevernstjenesten (særlig det kommunale). I tillegg skal forskningen særlig bistå inn i politikk- og policy-utvikling og implementering i sentralforvaltning, noe som har innvirkning på både utdanning og praksis.

Gjennom etablering av samarbeidsflater med utdanningene, forskningen og praksisfeltet skal det etableres en infrastruktur for økt grad av integrasjon mellom forskning, utdanning og praksisfelt som sikrer at relevante problemstillinger og utfordringer løftes fram og besvares. Forskningsaktiviteter vil ha en sentral rolle i denne utviklingen.

Det er utarbeidet en strategi for dette med blant annet følgende oppgaver:

 1. Utarbeide oversikt over utviklingstrekk på forskningsfeltet, i barnevernet og nærliggende sektorer
 2. Løfte fram sentrale problemstillinger for utdanningene og praksisfeltet
 3. Legge til rette for å øke både kvantitative og kvalitativ forskning

Satsingen er en av flere strategiske satsinger ved forskningsinstituttene på Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet.

Leder

  Laster inn ...
  • Forskere

    Laster inn ...

   Barnevernsforskningen ved NOVA

   NOVAs barnevernsforskning har lange tradisjoner og barnevernsforskningen ved Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern er etterspurt av myndigheter som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

   Seksjonen deltar i flere internasjonale nettverk og forskningsenheter: Nordic Research Network on Care Leaver's Transition to Adulthood, Nordic Network of Register Research on Child Protection, Centre on Law and Social Transformation og Transitions from Care to Adulthood International Research Group (INTRAC).

   For publikasjoner på feltet, se forskernes ansattsider eller søk etter rapporter i ODA (oda.oslomet.no).

   Les mer om forskningsseksjonen

   • Barndom, familie og barnevern

    Hvilke forutsetninger må være til stede for en god og trygg barndom og oppvekst? Hvilken rolle spiller det offentlige og familien i barnas liv? Slike spørsmål er utgangspunktet for vår forskning om barn, familier og barnevern.