English version

FoU-utvalget ved TKD

FoU-utvalget på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) gir råd til fakultetsledelsen, og har beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

Universitetsstyret har fastsatt at OsloMet skal ha et FoU-utvalg på fakultetsnivå, og bestemt hvordan det skal settes sammen.

Dekanen har oppnevnt medlemmene i FoU-utvalget på Fakultet for teknologi, kunst og design.

Leder for utvalget

  Laster inn ...

  UF-representanter

   Laster inn ...
    Laster inn ...
     Laster inn ...

     Stipendiatrepresentant

      Laster inn ...

      Studentrepresentant

      Sebastian Wie Murphy, varamedlem: Albert Likang Hu

      Ekstern faglig representant

      Observatør

       Laster inn ...

       Mandat

       FoU-utvalget ved TKD skal bidra til å utvikle forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid (FoUI).

       Utvalget skal

       Sekretariat

        Laster inn ...

        Mer informasjon

        Møtereferat og saksdokumenter (opengov.360online.com).