English version

FoU-utvalet ved TKD

FoUI-utvalet på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) gjev råd til fakultetsleiinga, og har avgjerdsmakt i enkeltsaker.

Universitetsstyret har vedteke at OsloMet skal ha eit forskings- utviklings- og innovasjonsutval (FoUI) på fakultetsnivå, og har avgjort korleis det skal setjast saman.

Dekanen har utnemnt medlemmene i FoUI-utvalet på Fakultet for teknologi, kunst og design.

Nye medlemmer vert utnemnt frå januar 2024.

Leiar for utvalet

Laster inn ...

UF-medlemmer

Laster inn ...
Laster inn ...
Laster inn ...

Stipendiatmedlem

Laster inn ...

Studentmedlemmer

Studentane vel sjølve medlemmer til FOUI-utvalet. 

Ekstern faglig medlem

Observatør

Laster inn ...

Mandat

FoU-utvalet ved TKD skal medverke til å utvikle forskings-, utviklings- og innovasjonsarbeid (FoUI).

Utvalet skal

Sekretariat

Laster inn ...

Møteplan

Møteplan for våren 2024:

Meir informasjon

Møtereferat og saksdokument (opengov.360online.com).