English version

Utdanningsutvalget ved TKD

Utvalget behandler utdanningsrelaterte saker på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Oppgaver

I saker delegert av dekanen kan utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget skal gi innspill og råd til fakultetsledelsen i saker som gjelder

Saker sendes til sekretæren senest tre uker før møtet. Saker som mottas forutsettes godkjent av leder. Utsendelse av sakspapirer blir gjort en uke før møtet.

Medlemmer

Medlemmene i utvalget representerer vitenskapelig personale ved instituttene, teknisk-administrativt personale og studenter, og det er med eksterne representanter. Leder for utvalget er fakultetets prodekan for utdanning. 

Utdanningsutvalget er oppnevnt for 2019 - 2023.

Sekretærfunksjonen for utvalget er tillagt Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering.

Medlemmer i utvalget er

Sekretær for utvalget:

  Laster inn ...

  Møteplan

  2022

  2023

  Alle møter blir holdt kl. 12.30, og foregår digitalt.

  Mer informasjon