Fransk 1, 5.-10. trinn

Videreutdanning

Dette studiet retter seg mot lærere på ungdomstrinnet. Studiet går over ett år og består av to emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. To opphold i Caen i Frankrike inngår i oppholdet, i kombinasjon med samlinger på OsloMet. Faglærerne er i hovedsak franske. Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg solid kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med fransk i klasserommet.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført og bestått lærerutdanning. Det anbefales språkkunnskaper i fransk på minimum nivå A2, eller at man har bestått fransk på nivå 2 i videregående opplæring. Søkerne kan sjekke eget nivå ved DELF A2 eller tilsvarende tester. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

   Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra utdanningen/bachelorgraden.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  • Åpne lenke til Søknadsweb (fsweb.no)
  • logg på via ID-porten
  • velg "Ny søknad"
  • velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  • velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier høst"
  • velg ditt emne i rullegardinlisten 
  • lagre søknaden din
  • Last opp relevant dokumentasjon på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

  Søknadsfrist 1. mars

 • Hva lærer du?

  I dette studiet vil du møte franske andrespråkslærere, og gjennom opphold ved Université Caen Normandie og samlinger på OsloMet, samt virtuelle møter mellom samlingene, får du anledning til å trene på å bruke fransk både muntlig og skriftlig.

  Du vil få kunnskaper om det franske språkets strukturer og om hvordan franskspråklige tekster og andre kulturelle uttrykk kan benyttes for å fremme elevenes språkutvikling, nytenkning og evne til kritisk refleksjon.

  Studiet vil gi deg solid kunnskap om hvordan barn og unge tilegner seg språk og hvordan faget kan tilpasses aldersgruppen. Slik vil du utvikle deg til å bli en trygg språkmodell i klasserommet og få innsikt i egne læringsstrategier (student.oslomet.no). 

  Studieside for Fransk 1

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Fransk 1 går over ett år og gir til sammen 30 studiepoeng. Den første delen av studiet, emne 1, er lagt til høsten, og emne 2 til vårsemesteret. Begge modulene avsluttes med en eksamen, hver på 15 studiepoeng, og begge emnene må være bestått for å kvalifisere seg som fransklærere på ungdomstrinnet. Undervisningen er tilpasset skoleruta i grunnskolen, og noe undervisning vil bli lagt til helger og grunnskolens ferieperioder for å sikre at deltakerne skal kunne opprettholde undervisningsplikter i skolen samtidig som de følger studiet. Dager og datoer for samlingene vil bli publisert så snart det er klart. 

  Studiet er nettbasert, men i hvert emne inngår en samling på OsloMet, som går over to dager, samt en samling på Université Caen Normandie på en uke. Studieoppholdene i Caen er obligatoriske. Kommunikasjonen mellom samlingene vil være både muntlig, via blant annet Zoom, og skriftlig, med et variert undervisningsopplegg.

  Det må tas forbehold om at all undervisning studieåret 2023-24 vil følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og opphold i utlandet vil kun bli gjennomført dersom dette er forsvarlig med tanke på smittesituasjonen.

  For mer informasjon om innhold og undervisningsmetoder, se program- og emneplaner. Disse er på engelsk for å sikre et felles studieadministrativt språk med våre partnere ved Université Caen Normandie. Deltakerne blir innkalt til et digitalt informasjonsmøte med faglærere i mai/juni. Skulle noe være uklart, ta kontakt med oss på OsloMet.

  Datoer for samlinger:

  • Studiestart: 24. juni 2024
  • Samling i Caen: Mandag 24. til fredag 28. juni 2024
  • Samling på OsloMet: Onsdag og torsdag 9. til 10. oktober 2024
  • Samling på OsloMet: Onsdag og torsdag 8. til 9. januar, 2025 
  • Samling i Caen: Onsdag 26. februar til tirsdag 4. mars, 2025 
 • Hva koster det?

  Semesteravgift (student.oslomet.no)
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Studieavgift er på 10 000 kroner per semester.Studenter må påregne kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlinger. For dem som får støtte gjennom KFK-ordningen skal disse dekkes av arbeidsgiver.

  For studenter som starter høsten 2024, er det kun semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Lærere ansatt i skolen kan søke støtte via Utdanningsdirektoratets KFK-ordning (udir.no). Søknadsfrist er 1. mars.

  Lærere som er ansatt i Oslo kommune kan søke om et kommunalt stipend til videreutdanning for dette studiet. Stipendet er på kr. 116 000, og rektor søker på vegne av læreren.

  For å søke om fri for å studere, må man ta kontakt med sin arbeidsgiver.

  Les mer om søknadsprosessen, finansiering og viktige frister for Utdanningsdirektoratets ordning for kompetanse og kvalitet (udir.no).

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema