Organisasjonsutvikling og endringsarbeid i PP-tjenesten

Etterutdanning

Gode oppvekstmiljøer og en god opplæring skapes ikke en gang for alle. Det innebærer systematisk arbeid med tidlig innsats, inkludering og tilpasset opplæring. MOOCen gir kompetanse for å kunne arbeide med organisasjonsutvikling og endringsarbeid i PP-tjenesten, barnehager og skoler.

 • Hvordan jobbe med organisasjonsutvikling og endringsarbeid i PP-tjenesten?

  Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med å skape inkluderende oppvekstmiljøer for barn og unge med særskilte behov. 

  Læringsressursene i MOOCen gir deltakerne kompetanse i systemarbeid, endringsledelse og organisasjonsutvikling og øker med det tjenestens samlede kompetanse og handlingsberedskap for arbeid i skoler og barnehager. Læringsressursene kan benyttes til å styrke felles læringsprosesser og med det utvikle en felles profil internt i PP-tjenesten og kollektiv kompetanseutvikling og bedre samhandling mellom PP-tjenesten og barnehager og skoler.  

  MOOCen benytter ulike arbeids- og undervisningsformer og har en praktisk tilnærming:  

  • Introduksjonsvideoer og presentasjoner 
  • Case 
  • Refleksjonsoppgaver for arbeidsplassbasert samarbeid og systemisk samhandling 
  • Litteratur og referanser 

  Du finner læringsressurser til MOOCen her: Organisasjonsutvikling og endringsarbeid i PP-tjenesten 
  Læringsressursene ligger åpent tilgjengelig i lærlingsportalen Canvas og kan benyttes gratis. 

  Tema: 

  • Organisasjonsutvikling og endringsarbeid 
   • Pedagogisk systemarbeid 
   • Systemarbeid - strategisk forankring 
   • Lærende organisasjoner 
   • Inkluderende læringsfellesskap 
   • Endringsarbeid i organisasjoner 
   • Rådgiverrollen og endringsarbeid 
  •  Endring og forbedringsarbeid 
   • Kommunikasjon i endringsprosesser 
   • Teamet 
   • Pedagogisk analyse
 • Prosjektmidler fra Diku

  Etterutdanningen har mottatt prosjektmidler fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) og skal bidra til økt samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv om bruk av digitale læringsformer.

  Diku skal styrke kvaliteten i norsk utdanning gjennom utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Les mer om DIKUs oppgaver på deres nettsider.

 • Film: Tolkningsfellesskap som grunnlag for organisasjonsutvikling og endringsarbeid

  Ansatte i barnehager og skoler og i PP-tjenesten har knytter ulike forståelser og antagelser til det pedagogiske arbeidet. Et tolkningsfellesskap innebærer å synliggjøre de ulike forståelsene og virkelighetsoppfatningene som ligger til grunn for de praksiser som utøves. Tolkningsfellesskap innebærer å kartlegge hvilke utfordringer barnehagen og skolen står overfor, og hva som står til hinder for en forbedring.

  Se filmen med Rolf B. Fasting i læringsplattformen Canvas (oslomet.instructure.com)

Faglig ansvarlig

Laster inn ...