Spansk 2, 5.-10. trinn

Videreutdanning

Ny søknadsfrist: 30. mai 2024. Dette studiet retter seg mot lærere på ungdomstrinnet. To opphold i Valencia i Spania inngår i oppholdet, i kombinasjon med samlinger på OsloMet og digital undervisning. Faglærerne er i hovedsak spanske. Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg solid kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med spansk i klasserommet.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført og bestått lærerutdanning, samt bestått Spansk 1, 5.-10. trinn, eller tilsvarende. Tilsvarende er spanskkunnskaper på minst nivå B1 og det kreves dokumentert at fagdidaktikk inngår. Det anbefales spanskkunnskaper på nivå B2. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra utdanningen/bachelorgraden.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  • Åpne lenken til Søknadsweb (fsweb.no)
  • logg på via ID-porten
  • velg "Ny søknad"
  • velg "Videreutdanning og oppdragsstudier"
  • velg "Oppdragsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier høst"
  • velg ditt emne i rullegardinlisten 
  • lagre søknaden din
  • Last opp relevant dokumentasjon på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

  Ny søknadsfrist: 30. mai. (Opprinnelig søknadsfrist 1. mars).

 • Hva lærer du?

  Spansklærerne må ha solid kunnskap om hvordan barn og unge tilegner seg språk og hvordan faget kan tilpasses aldersgruppen. De må også ha kunnskaper om det spanske språkets strukturer og om hvordan spanskspråklige tekster og andre kulturelle uttrykk kan benyttes for å fremme elevenes språkutvikling, nytenkning og evne til kritisk refleksjon.

  Studieside for Spansk 2, 5-10

  Besøk studentportalen for mer informasjon om studiet (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Spansk 2 går over ett år og gir til sammen 30 studiepoeng. Den første delen av studiet, emne 1, er lagt til høsten, og emne 2 til vårsemesteret. Begge modulene avsluttes med en eksamen, hver på 15 studiepoeng, og begge emnene må være bestått for å kvalifisere seg som spansklærere på ungdomstrinnet. Undervisningen er tilpasset skoleruta i grunnskolen, og noe undervisning vil bli lagt til helger og grunnskolens ferieperioder for å sikre at deltakerne skal kunne opprettholde undervisningsplikter i skolen samtidig som de følger studiet. Dager og datoer for samlingene vil bli publisert så snart det er klart. 

  Studiet er nettbasert, men i hvert emne inngår en samling på OsloMet, som går over to dager, samt en samling på Universidad de Valencia på en uke. Studieoppholdene i Valencia er obligatoriske. Kommunikasjonen mellom samlingene vil være både muntlig, via blant annet Zoom, og skriftlig, med et variert undervisningsopplegg.

  Det må tas forbehold om at all undervisning studieåret 2023-24 vil følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og opphold i utlandet vil kun bli gjennomført dersom dette er forsvarlig med tanke på smittesituasjonen.

  For mer informasjon om innhold og undervisningsmetoder, se program- og emneplaner. Disse er på engelsk for å sikre et felles studieadministrativt språk med våre partnere ved Universidad de Valencia. Deltakerne blir innkalt til et digitalt informasjonsmøte med faglærere i mai/juni. Skulle noe være uklart, ta kontakt med oss på OsloMet.

  Kursdatoer

  Informasjonsmøte på nett i mai. Dato kommer på mail til deltakere.

  • Studiestart 22. juli 2024
  • Samling i Valencia: Mandag 22. til fredag 26. juli, 2024
  • Samling på OsloMet: Torsdag og fredag 10. og 11. oktober, 2024
  • Samling på OsloMet: Onsdag/torsdag 8. og 9. januar, 2025
  • Samling på Valencia: Onsdag 19. til tirsdag 25. februar, 2025
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

  Studieavgiften er på 10 000 kroner per semester.

  For studenter som starter høsten 2024, er det kun semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Lærere som er ansatt i Oslo kommune kan søke om et kommunalt stipend til videreutdanning for dette studiet. Stipendet er på kr. 116 000, og rektor søker på vegne av læreren.

  Lærere ansatt i skolen andre steder enn Oslo kommune kan søke støtte via Utdanningsdirektoratets KFK-ordning (udir.no). Søknadsfrist er 1. mars.

  Studenter må påregne kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlinger. Søkere oppfordres til å sjekke Utdanningsdirektoratets KFK-ordning for dekning av disse utgiftene. 

  For å søke om fri for å studere, må man ta kontakt med sin arbeidsgiver.

  Les mer om søknadsprosessen, finansiering og viktige frister for Utdanningsdirektoratets ordning for kompetanse og kvalitet (udir.no).

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema