Aksjonsforskning 2 (PHUV9360)

Enkeltemne ph.d.

Ph.d.-emne fra programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Bygger på Aksjonsforskning 1.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsfristen er utvidet til 1. desember 2019 (tidligere: 1. november). Det er fremdeles mulig å søke om opptak (vi følger "førstemann til mølla"-prinsippet til det er fullt).

  Opptakskrav

  Emnet er primært for ph.d.-kandidater som er tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, men er også åpent for andre søkere. Opptakskravet er fullført femårig (tre år + to år) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå i fagområder som er relevant for lærerutdanning.

  Dersom det er flere søkere enn det er tilgjengelige studieplasser vil ph.d.-kandidater som er tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning bli prioritert. Deretter prioriteres først andre akademisk ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, så andre søkere.

  Søkere som ikke er tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning må sende inn et sammendrag på maks én A4-side med relevant informasjon om deres eget ph.d.-prosjekt eller andre prosjekt/interesseområder som tema, metode, teoretisk tilnærming, hvor langt de har kommet i ph.d.-løpet og hvordan dette emnet er relevant for eget prosjekt.

  Det kreves også fullført Action Research Course 1, eller at kandidater/studenter kan dokumentere kompetanse tilsvarende fullført Action Research Course 1. I slike tilfeller må studenten søke om godkjenning fra leder av ph.d.-programmet.

 • Slik søker du

  Finn ut hvilken kategori av søkere du tilhører:

  1. Du som tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning.
  2. Du som er ny søker / førstegangssøker.

  Du som tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

  Dersom du tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, bør du fortsatt ha studierett og kan søke via Studentweb. Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@oslomet.no.

  Du som er førstegangssøker

  Dersom du er førstegangssøker, følg denne oppskriften:

  1. Registrer deg som søker i Søknadsweb.
  2. Fyll ut vedleggsskjemaet (hioa.no).
  3. Last inn vedleggsskjemaet og all nødvendig dokumentasjon i Søknadsweb.

  Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å gjøre dette. Søknader hvor steg 2 eller 3 mangler vil ikke bli behandlet.

 • Emneplan for PHUV9360

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Undervisnings- og eksamensdatoer

  Timeplan våren 2020

  • 23. mars kl. 10.00-16.00
  • 24. mars kl. 09.00-16.00
  • 25. mars kl. 09.00-15.00

  Eksamen

  • 11. mai
 • Kostnader

  Gratis.

 • Course description in English

  Action Research. Course 2: Epistemology, Methodology and Ethics in Action Research Projects

  (Norwegian title: PHUV9360 Aksjonsforskning 2)

  For a detailed course description, please proceed to the course description on student.oslomet.no.

  5 ECTS
  Spring 2020

  Application deadline

  The application deadline has been extended to 1 December 2019 (previously: 1 November) .It is still possible to apply (first come, first served until we reach the admission capacity).

  Admission requirements

  The course is aimed at PhD candidates admitted to the PhD Program in Educational Sciences for Teacher Education. It is also open to other applicants.

  The admission requirement is a five-year master's degree (three years pluss two years), or equivalent qualification or other qualifications in teacher education, educational science or development studies.

  In case of a large number of applicants, we will prioritise in this order:

  • PhD candidates enrolled in the PhD program in Educational Sciences for Teacher Education
  • other academic employees at the Faculty of Teacher Education and International studies and the Centre for the Study of Professions
  • external applicants

  Those applicants who are not enrolled in the PhD Program in Educational Sciences for Teacher Education will have to send a summary of maximum one A4 sheet with relevant information about their own PhD project or other project/sphere of interest containing the topic, methodology, theoretical approach, how far they are in their PhD work and why this particular subject is relevant for their project.

  In addition, candidates/students are required to have completed Action Research Course 1, or to document competence equivalent to Action Research Course 1. In such cases, the student must apply for approval from the head of the programme.

  How to apply

  If you have previously taken a PhD course in the PhD programme in Educational Sciences for Teacher Education, you should still have the admission and can apply via Studentweb (student.oslomet.no). If you have problems with applying, please contact us at phd-lui@oslomet.no. 

  If you are a first time applicant, please follow this recipe:

  1. Register your application in Søknadsweb 

  2. Fill in the  attachment form (hioa.no)

  3. Upload the attachment form and required documentation in SøknadsWeb

  It is mandatory to do all steps within the application deadline.

  Applications without attachment form and/or required documentation will not be processed. The attachment form tells you what documentation you need.

  Course dates

  • 23 March  10.00-16.00
  • 24 March  09.00-16.00
  • 25 March 09.00-15.00

  Date of exam

  • 11 May

  Course language

  The course is taught in English. 

  Costs

  Free.

  Contact

  Academic coordinator: Hilde Hiim.

  For submission related questions, please contact Trine Simonsen.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du spørsmål om emnet?

  Laster inn ...