Ph.d.-emner ved fakultet LUI

Her finner du oversikt over alle ph.d.-emnene vi tilbyr ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og praktisk informasjon om gjennomføring av ph.d.-emner.

Emner høst

Emner som fortrinnsvis går på høstsemesteret. 

Emner vår 

Emner som fortrinnsvis går vårsemesteret. 

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsfristen er 1. november.

  Etterfyllingsopptak
  Dersom det fremdeles er ledige plasser etter at hovedopptaket med frist 1. november er fullført, åpner vi opptaket til etterfylling. Her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet. Etterfyllingsopptaket er eventuelt åpent fra 15. november med søknadsfrist 15. januar. 

  Opptakskrav

  Emnet er primært for ph.d.-kandidater som er tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, men er også åpent for andre søkere. Opptakskravet er fullført femårig (tre år + to år) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå i fagområder som er relevant for lærerutdanning.

  Søkere som ikke er tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning må sende inn et sammendrag på maks én A4-side med relevant informasjon om deres eget ph.d.-prosjekt eller andre prosjekt/interesseområder som tema, metode, teoretisk tilnærming, hvor langt de har kommet i ph.d.-løpet og hvordan dette emnet er relevant for eget prosjekt.

  Rangering av søkere

  Dersom det er flere søkere enn det er tilgjengelige studieplasser vil ph.d.-kandidater som er tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning bli prioritert. Deretter prioriteres først andre akademisk ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, så andre søkere.

  Oppstart av emnet forutsetter at minst fem kandidater får opptak.

 • Slik søker du

  Du som har studierett 

  Hvis du er tatt opp på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, melder du deg på emner i Studentweb (fsweb.no). Har du tidligere tatt ph.d.-kurs på programmet? Da har du mest sannsynlig fortsatt studierett og kan melde deg opp til undervisning og vurdering (eksamen) via Studentweb. Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@oslomet.no

  Du som er ny 

  Du som er førstegangssøker, må følge denne oppskriften: 

  1. Registrer deg som søker i Søknadsweb (fsweb.no)
  2. Last inn all nødvendig dokumentasjon i Søknadsweb (referer til hvor informasjon om nødvendig dokumentasjon finnes).

  Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å gjøre dette. Søknader fra førstegangssøkere hvor steg 2 mangler vil ikke bli behandlet. 

 • Aktivering av IT-konto

  Etter at du har fått tilbud om plass på et ph.d.-emne får du en egen IT-konto som gir deg tilgang til e-post, Canvas, Studentweb, alle datamaskiner på universitetet, trådløst nettverk og tilgang til en rekke verktøy og tjenester på OsloMet. IT-kontoen må aktiveres før du får tilgang til tjenester og systemer. 

  Du mottar e-post og sms med aktiveringsinformasjon cirka en uke før studiestart. Benytt denne informasjonen til å aktivere IT-kontoen din. 

  Aktiveringen består av fem enkle steg: 

  • Gå til passord.oslomet.no - Velg "Aktivere IT-konto" 
  • Legg inn brukernavn (s+studentnummeret ditt, f.eks. s123456)  og aktiveringspassord  
  • Godkjenn OsloMets sikkerhetsinstruks 
  • Lag ditt eget personlige passord, benytt minimum 16 tegn 
  • Aktiver tofaktorautentisering 

  Hvis du har begynt på et studium og samtidig er ansatt, har du både ansatt- og studentkonto. Se punkt om dobbel brukerkonto under. 

 • Bruk av Canvas

  Canvas er en læringsplattform hvor du finner faglig informasjon og faglige ressurser. For å få tilgang til undervisningsrommet i Canvas, må du gjøre følgende avhengig av hvilken kategori student du er: 

  Ansatt på OsloMet og skal ta kurset - dobbel brukerkonto 

  Hvis du har påbegynt et studium ved OsloMet (inkluderer ph.d.-programmer) samtidig som du er ansatt, vil du nå ha to IT-kontoer; én studentbruker (studentnummeret ditt) og én ansattbruker (ansattbrukernavnet ditt). I denne situasjonen vil automatisk alle Canvas-tilganger (både tilganger som lærer og som student) flyttes fra ansattkontoen til studentkontoen. Du mister altså ingen av tilgangene dine, men er nå nødt til logge inn med studentnummeret ditt i Canvas, for å finne dem.  

  Hvis du ønsker å bytte om på dette, slik at alle tilganger (både som student og som lærer) ligger på ansattkontoen din i stedet, kan du selv foreta dette byttet her:  

  Brukerbytte Canvas (Gå til "Mine brukerkontoer").  

  OBS! Det tar ca. 2 timer fra brukerbytte er gjennomført til endringen er registrert i Canvas.  

  Etter brukerbytte vil du ha tilgang med ansattbrukeren din til alle systemer, inklusiv der hvor du har studentrolle. Det anbefales at du gjør dette så raskt som mulig, slik at du har tid dersom noe ikke går som det skal. Hvis du opplever problemer, kan du kontakte Canvas LUI på e-post. 

  Enkeltemnestudent som har vært student på OsloMet før 

  Logg deg på med brukerkontoen du har fra før. Her finner du mer informasjon og kontaktinformasjon til brukerstøtte (student.oslomet.no). 

  Enkeltemnestudent som ikke har vært student på OsloMet 

  Du må aktivere brukerkontoen din. Etter at du har fått tilbud om studieplass, vil du motta en e-post fra IT-servicedesk om dette.  

 • Semesterregistrering

  I Studentweb (fsweb.no) kan du se hvilke emner du er meldt opp til undervisning og eksamen i. Som student på ph.d.-emner skal du ikke betale semesteravgift. I Studentweb kan du også trekke deg fra eksamen, finne ditt kandidatnummer og se sensur på eksamen. 

 • Pensum og timeplan

  I vårt pensumlistesystem, Leganto (exlibrisgroup.com), kan du finne pensumliste ved å søke opp emnekoden. 

  I Timeplansystemet (TP) kan du se timeplan for alle ph.d.-emnene (tp.uio.no). 

 • Digital undervisning og Zoom

  • For en del studenter vil noe av undervisningen være digital. Du finner informasjon i timeplanen din og i Canvas (student.oslomet.no) om hvilken undervisning som er fysisk og hvilken som er digital.   
 • Eksamen (trekkfrist, oppmelding, avmelding, sykdom etc.)

  Nedenfor finner du nyttige lenker som omhandler eksamen. 

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen.no. Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål her (student.oslomet.no). 

 • Spørsmål?

  Har du spørsmål angående enkeltemner, ta kontakt med Trine Simonsen