English version

Ph.d.-emner ved fakultet LUI

Her finner du oversikt over alle ph.d.-emnene vi tilbyr ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og praktisk informasjon om gjennomføring av ph.d.-emner.

Emner høsten 2024

Emner våren 2024

Oversikt over alle emner

Høst

Emner som fortrinnsvis går på høstsemesteret. 

Tilbys hvert år:

Tilbys i utgangspunktet annethvert år:

Vår 

Emner som fortrinnsvis går vårsemesteret. 

Tilbys hvert år:

Tilbys i utgangspunktet annethvert år:

 • Søknadsfrister og opptakskrav

  Søknadsfrister

  Ordinære søknadsfrister er:

  • For emner som starter på høsten: 1. juni
  • For emner som starter på våren: 15. oktober

  Det kan forekomme andre søknadsfrister. Se nettsiden for ditt kurs. 

  Etterfyllingsopptak

  Dersom det fremdeles er ledige plasser etter at hovedopptaket er fullført, åpner vi opptaket til etterfylling. Her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet. Etterfyllingsopptaket er eventuelt åpent fra to uker etter opprinnelig søknadsfrist. 

  Opptakskrav

  LUIs ph.d.-emner er primært for ph.d.-kandidater som er tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, men er også åpent for andre søkere. 

  Krav til opptak er fullført femårig masterutdanning (integrert, eller treårig + toårig på totalt 300 studiepoeng) innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier, samfunnsvitenskap eller andre relevante fagområder knyttet til ph.d.- programmet. 

  Mastergraden skal inneholde et større selvstendig arbeid tilsvarende masteroppgave (minimum 30 studiepoeng). Utenlandsk avsluttet mastergrad som tilsvarer minst fire år i det norske utdanningssystemet kan vurderes for opptak, sjekk immatrikuleringsgrunnlag på nettside for direktorat for høyere utdanning og kompetanse (generell studiekompetanse.gsu).

  Søkere som ikke er tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning må sende inn et sammendrag på maks én A4-side med relevant informasjon om deres eget ph.d.-prosjekt eller andre prosjekt/interesseområder som tema, metode, teoretisk tilnærming, hvor langt de har kommet i ph.d.-løpet og hvordan dette emnet er relevant for eget prosjekt.

  Rangering av søkere

  Om det blir mange søkere vil studenter ved ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning bli prioritert. Deretter studenter ved andre ph.d.-program, så andre vitenskapelig ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

   

  NB! Oppstart av hvert emne forutsetter at minst fem kandidater får opptak.

 • Slik søker du

  Du som tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

  Hvis du er tatt opp på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, melder du deg på emner i Studentweb (fsweb.no). Har du tidligere tatt ph.d.-kurs på programmet? Da har du mest sannsynlig fortsatt studierett og kan melde deg opp til undervisning og vurdering (eksamen) via Studentweb. Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@oslomet.no

  Du som er ny 

  Du som er førstegangssøker, må følge denne oppskriften: 

  1. Registrer deg som søker i Søknadsweb (fsweb.no)
  2. Last inn all nødvendig dokumentasjon i Søknadsweb (referer til hvor informasjon om nødvendig dokumentasjon finnes).

  Krav til dokumentasjon:

  Se hvilken kategori du tilhører og hvilken dokumentasjon du må laste opp i Søknadsweb:

  Stipendiater på et ph.d.-program ved OsloMet:

  Ingen krav om dokumentasjon. Ta gjerne med nettlenke til din tilsattside i merknadsfeltet i SøknadsWeb.

  Stipendiater på et ph.d.-program utenfor OsloMet (ved universitet/høgskole i Norge):

  • Bekreftelse fra ph.d.-programmet du er tatt opp på: Må inneholde navn på ph.d.- programmet, institusjon, samt måned og året du startet.
  • Vitnemål (master)*
  • Karakterutskrift (master)*
  • Vennligst legg til en nettlenke til din tilsattside i merknadsfeltet i SøknadsWeb.

  UF-tilsatt ved OsloMet:

  • Vitnemål (bachelor og master)*
  • Karakterutskrift (bachelor og master)*
  • Vennligst legg til en nettlenke til din tilsattside i merknadsfeltet i SøknadsWeb.

  UF-tilsatt på en annen høgskole/Universitet enn OsloMet (ved norsk universitet/høgskole):

  • Vitnemål (bachelor og master)*
  • Karakterutskrift (bachelor og master)*
  • Arbeidssted: Nettlenke til din tilsattside på arbeidsstedet ditt: skal skrives på merknadsfeltet i SøknadsWeb

  Andre søkere:

  • Bekreftelse på identitet – kopi av pass*
  • Vitnemål (bachelor og master)*
  • Karakterutskrift (bachelor og master)*
  • Arbeidssted: Nettlenke til din tilsattside på arbeidsstedet ditt: skal skrives på merknadsfeltet i SøknadsWeb. 

  *Gjelder ikke søkere med mastergrad fra OsloMet.

  Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å følge disse stegene. Søknader fra førstegangssøkere hvor steg 2 mangler vil ikke bli behandlet. 

 • Aktivering av IT-konto

  Etter at du har fått tilbud om plass på et ph.d.-emne får du en egen IT-konto som gir deg tilgang til e-post, Canvas, Studentweb, alle datamaskiner på universitetet, trådløst nettverk og tilgang til en rekke verktøy og tjenester på OsloMet. IT-kontoen må aktiveres før du får tilgang til tjenester og systemer. 

  Du mottar e-post og sms med aktiveringsinformasjon cirka en uke før studiestart. Benytt denne informasjonen til å aktivere IT-kontoen din. 

  Aktiveringen består av fem enkle steg: 

  Hvis du har begynt på et studium og samtidig er ansatt, har du både ansatt- og studentkonto. Se punkt om dobbel brukerkonto under. 

 • Bruk av Canvas

  Canvas er en læringsplattform hvor du finner faglig informasjon og faglige ressurser. For å få tilgang til undervisningsrommet i Canvas, må du gjøre følgende avhengig av hvilken kategori student du er: 

  Enkeltemnestudent som har vært student på OsloMet før 

  Logg deg på med brukerkontoen du har fra før. 

  Enkeltemnestudent som ikke har vært student på OsloMet 

  Du må aktivere brukerkontoen din. Etter at du har fått tilbud om studieplass, vil du motta en e-post fra IT-servicedesk om dette.  

 • Semesterregistrering og trekk fra eksamen

  I Studentweb (fsweb.no) kan du se hvilke emner du er meldt opp til undervisning og eksamen i. Her kan du også trekke deg fra eksamen, finne ditt kandidatnummer og se sensur på eksamen. 

 • Semesteravgift

  Som student på ph.d.-emner skal du ikke betale semesteravgift.

 • Pensum og timeplan

  I vårt pensumlistesystem, Leganto (exlibrisgroup.com), kan du finne pensumliste ved å søke opp emnekoden. 

  I Timeplansystemet (TP) kan du se timeplan for alle ph.d.-emnene (tp.uio.no)

 • Digital undervisning og Zoom

  For en del studenter vil noe av undervisningen være digital. Du finner informasjon i timeplanen din og i Canvas (student.oslomet.no) om hvilken undervisning som er fysisk og hvilken som er digital.   

  Zoom er ett av de mest brukte verktøyene for digital undervisning. Installer og gjør deg kjent med verktøyet så fort du har fått en aktiv IT-konto.  Les mer om hvordan vi bruker Zoom i digital undervisning på OsloMet (student.oslomet.no).  

 • Eksamen (trekkfrist, oppmelding, avmelding, sykdom)

  Nyttige lenker om eksamen

  Husk at du må logge deg inn som student i Inspera og Canvas (ikke med din ansattbruker). 

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått emnet kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på StudentWeb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen.no. Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål her (student.oslomet.no)

 • Spørsmål?

  Har du spørsmål angående enkeltemner, ta kontakt på e-post: phd-lui@oslomet.no