Yrkespedagogisk forskning (PHUV9310)

Enkeltemne ph.d.

Yrkespedagogisk forskning er ett av to emner innen feltet fag- og yrkesopplæring. De to emnene, yrkespedagogisk forskning og yrkesdidaktisk forskning, kan tas hver for seg, men vil til sammen gi bredde og fordypning på feltet

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist
  • For deg som tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning: 25. oktober 2020
  • For deg som er ny søker/ førstegangssøker: 1. november 2020
  Etterfyllingsopptak

  Etterfyllingsopptaket er åpent med søknadsfrist 10. februar. Her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet. 

  Opptakskrav

  Målgruppe:

  Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, men vil være åpent for andre som ønsker å fordype seg i feltet utdanningsvitenskap, lærerutdanning og skole.

  Opptakskrav til enkeltemner for eksterne søkere:

  Søkere må normalt ha fullført femårig masterutdanning (treårig + toårig) eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå i fagområder som er relevant for lærerutdanning.

  Oppstart av emnet forutsetter at minst fem kandidater får opptak.

  Søkere som ikke er tatt opp til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet prosjekt/interesseområde med tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, hvor de eventuelt er i ph.d.-løpet og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt.

  Rangering av søkere

  Om det blir mange søkere vil studenter ved ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning bli prioritert. Deretter studenter ved andre ph.d.-program, så andre vitenskapelig ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

 • Slik søker du

  Finn ut hvilken kategori av søkere du tilhører:

  1. Du som tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning.
  2. Du som er ny søker / førstegangssøker.

  Du som tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

  Dersom du tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, bør du fortsatt ha studierett og kan søke via Studentweb. Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@oslomet.no.

  Du som er førstegangssøker

  Dersom du er førstegangssøker, følg denne oppskriften:

  1. Registrer deg som søker i Søknadsweb.
  2. Last inn all nødvendig dokumentasjon i Søknadsweb.

  Krav til dokumentasjon:

  Se hvilken kategori du tilhører og hvilken dokumentasjon du må laste opp i Søknadsweb:

  • Stipendiater på et ph.d.-program ved OsloMet:
   • Ingen krav om dokumentasjon.
  • Stipendiater på et ph.d.-program utenfor OsloMet (ved norsk universitet/høgskole):
   • Bekreftelse fra ph.d.-programmet du er tatt opp på: Må inneholde navn på ph.d.- programmet, institusjon, samt måned og året du startet.
   • Vitnemål (master)*
   • Karakterutskrift (master)*
  • UF-tilsatt ved OsloMet:
   • Vitnemål (bachelor og master)*
   • Karakterutskrift (bachelor og master)*
  • UF-tilsatt på en annen høgskole/Universitet enn OsloMet (ved norsk universitet/høgskole):
   • Vitnemål (bachelor og master)*
   • Karakterutskrift (bachelor og master)*
   • Arbeidssted: Nettlenke til din tilsattside på arbeidsstedet ditt: skal skrives på merknadsfeltet i SøknadsWeb
  • Andre søkere:
   • Bekreftelse på identitet – kopi av pass*
   • Vitnemål (bachelor og master)*
   • Karakterutskrift (bachelor og master)*
   • Arbeidssted: Nettlenke til din tilsattside på arbeidsstedet ditt: skal skrives på merknadsfeltet i SøknadsWeb

  *Gjelder ikke søkere med mastergrad fra OsloMet.

  Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å gjøre dette. Søknader hvor dokumentasjon mangler vil ikke bli behandlet.

 • Emneplan for PHUV9310

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Undervisnings- og eksamensdatoer

  Timeplan våren 2021

  • 9. mars kl. 10.30-17.00
  • 10. mars kl. 8.30-17.00
  • 11. mars kl. 8.30-15.00

  Eksamen

  • 18. og 19. mars

  Kursene vil bli holdt fysisk hvis smittesituasjonen og -reglene tillater det, ellers digitalt.

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du spørsmål om emnet?

  Laster inn ...