Kunnskapsteorier for lærerutdanningsrelatert forskning (PHUV9110)

Enkeltemne ph.d.

Hva er kunnskap og hvordan skapes kunnskap i lærerutdanningsrelatert forskning? Ph.d.-kurset i kunnskapsteorier legger ut ulike teoretiske og empiriske perspektiver på kunnskap, relasjonen mellom kunnskap fra teori og praksis, og i refleksjoner om kunnskapsproduksjon i forskningen. Emnet er et obligatorisk emne i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativt ansvarlig

Laster inn ...