Kunnskapsteorier for lærerutdanningsrelatert forskning (PHUV9110)

Ph.d. - Enkeltemne

Kunnskapsteorier for lærerutdanningsrelatert forskning er et felles sammenbindende emne i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Emnet er et obligatorisk emne i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. august 2019

  Plassene fylles opp etter "førstemann til mølla"-prinsippet til vi når opptakskapasiteten. 

  Søknadsfristen har blitt utvidet fra opprinnelig frist 10. juni 2019.

  Opptakskrav

  Forutsatt ledig plass kan søkere med fullført femårig masterutdanning innen lærerutdanning eller annen utdanning på tilsvarende nivå som er relevant for lærerutdanning, søke om opptak til enkeltemner.

  Søkere som ikke er tatt opp til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet prosjekt/interesseområde med tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, hvor de eventuelt er i ph.d.-løpet og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt.

 • Slik søker du

  Dersom du har tidligere tatt ph.d.-kurs på programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning, bør du fortsatt ha studierett og kan søke via Studentweb. Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@oslomet.no

  Dersom du er førstegangssøker, følg denne oppskriften:

  1. Registrer deg som søker i Søknadsweb.
  2. Fyll ut vedleggsskjemaet (hioa.no).
  3. Last inn vedleggsskjemaet og all nødvendig dokumentasjon i Søknadsweb.

  Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å gjøre dette. Søknader hvor steg 2 eller 3 mangler vil ikke bli behandlet.

 • Emneplan for PHUV9110

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Undervisnings- og eksamensdatoer

  Undervisning:

  • 23. og 24. september
  • 14., 16. og 18. oktober

  Eksamen: 22. november

 • Kostnader

  Gratis.

Har du spørsmål om emnet?