Kunnskapsteorier for lærerutdanningsrelatert forskning (PHUV9110)

Enkeltemne ph.d.

Hva er kunnskap og hvordan skapes kunnskap i lærerutdanningsrelatert forskning? Ph.d.-kurset i kunnskapsteorier legger ut ulike teoretiske og empiriske perspektiver på kunnskap, relasjonen mellom kunnskap fra teori og praksis, og i refleksjoner om kunnskapsproduksjon i forskningen. Emnet er et obligatorisk emne i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. juni.

  Opptakskrav

  Søkere må normalt ha fullført femårig masterutdanning (treårig + toårig) eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå i fagområder som er relevant for lærerutdanning.

  Om det blir mange søkere vil studenter ved ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning bli prioritert. Deretter studenter ved andre ph.d.-program, så andre vitenskapelig ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

  Søkere som ikke er tatt opp til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet prosjekt/interesseområde med tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, hvor de eventuelt er i ph.d.-løpet og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i søknaden i Søknadsweb.

  Oppstart av emnet forutsetter at minst fem kandidater får opptak.

 • Slik søker du

  Har du tidligere tatt ph.d.-kurs på programmet?

  Da har du mest sannsynlig fortsatt studierett.

  Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@oslomet.no

  Er du førstegangssøker?

  Du som er førstegangssøker, må følge denne oppskriften:

  Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å gjøre dette. Søknader fra førstegangssøkere hvor steg 2 eller 3 mangler vil ikke bli behandlet.

 • Emneplan for PHUV9110

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Undervisnings- og eksamensdatoer

  Undervisning:

  • 24. september
  • 11. oktober
  • 13. oktober
  • 18. oktober
  • 20. oktober

  Eksamen: 29. november

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativt ansvarlig

  Laster inn ...