Kunnskapsteorier for lærerutdanningsrelatert forskning (PHUV9110)

Enkeltemne ph.d.

Hva er kunnskap og hvordan skapes kunnskap i lærerutdanningsrelatert forskning? Ph.d.-kurset i kunnskapsteorier legger ut ulike teoretiske og empiriske perspektiver på kunnskap, relasjonen mellom kunnskap fra teori og praksis, og i refleksjoner om kunnskapsproduksjon i forskningen. Emnet er et obligatorisk emne i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. juni.

  Suppleringsopptak

  Dersom det fremdeles er ledige plasser etter at hovedopptaket med frist 1. juni er fullført, åpner vi for suppleringsopptak. Her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet. Suppleringsopptaket er eventuelt åpent fra 15. juni med søknadsfrist 1. august. 

  Opptakskrav

  Søkere må normalt ha fullført femårig masterutdanning (treårig + toårig) eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå i fagområder som er relevant for lærerutdanning.

  Om det blir mange søkere vil studenter ved ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning bli prioritert. Deretter studenter ved andre ph.d.-program, så andre vitenskapelig ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

  Søkere som ikke er tatt opp til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet prosjekt/interesseområde med tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, hvor de eventuelt er i ph.d.-løpet og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt. Sammendraget lastes opp i søknaden i Søknadsweb.

  Oppstart av emnet forutsetter at minst fem kandidater får opptak.

 • Slik søker du

  Finn ut hvilken kategori av søkere du tilhører:

  1. Du som tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning.
   Har du tidligere tatt ph.d.-kurs på programmet? Da har du mest sannsynlig fremdeles studierett. Meld deg opp til undervisning og vurdering (eksamen) via Studentweb (student.oslomet.no). Husk at du må klikke på plusstegnet hvor det står «Meld deg til undervisning og vurdering» etter at du har lagt emnet inn i utdanningsplanen. Dersom du får innvilget plass vil du kunne se det i Studentweb noen uker etter at søknadsfristen har gått ut. Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@oslomet.no 
  2. Du som er ny søker / førstegangssøker.

  Du som tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

  Dersom du tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, bør du fortsatt ha studierett og kan søke via Studentweb. Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@oslomet.no.

  Du som er førstegangssøker

  Dersom du er førstegangssøker, følg denne oppskriften:

  1. Registrer deg som søker i Søknadsweb.
  2. Last opp all nødvendig dokumentasjon i Søknadsweb.

  Krav til dokumentasjon:

  Se hvilken kategori du tilhører og hvilken dokumentasjon du må laste opp i Søknadsweb:

  • Stipendiater på et ph.d.-program ved OsloMet:
   • Ingen krav om dokumentasjon.
  • Stipendiater på et ph.d.-program utenfor OsloMet (ved norsk universitet/høgskole):
   • Bekreftelse fra ph.d.-programmet du er tatt opp på: Må inneholde navn på ph.d.- programmet, institusjon, samt måned og året du startet.
   • Vitnemål (master)*
   • Karakterutskrift (master)*
  • UF-tilsatt ved OsloMet:
   • Vitnemål (bachelor og master)*
   • Karakterutskrift (bachelor og master)*
  • UF-tilsatt på en annen høgskole/Universitet enn OsloMet (ved norsk universitet/høgskole):
   • Vitnemål (bachelor og master)*
   • Karakterutskrift (bachelor og master)*
   • Arbeidssted: Nettlenke til din tilsattside på arbeidsstedet ditt: skal skrives på merknadsfeltet i SøknadsWeb
  • Andre søkere:
   • Bekreftelse på identitet – kopi av pass*
   • Vitnemål (bachelor og master)*
   • Karakterutskrift (bachelor og master)*
   • Arbeidssted: Nettlenke til din tilsattside på arbeidsstedet ditt: skal skrives på merknadsfeltet i SøknadsWeb

  *Gjelder ikke søkere med mastergrad fra OsloMet.

  Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å gjøre dette. Søknader hvor dokumentasjon mangler vil ikke bli behandlet.

 • Emneplan for PHUV9110

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Undervisnings- og eksamensdatoer

  Du finner undervisings- og eksamensdatoer når dette er klart på Timeplan på nett (tp.educloud.no). Tast inn emnekode PHUV9110. Husk riktig semester i nedtrekksmenyen.

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativt ansvarlig

  Laster inn ...