Klasseromsforskning

Ph.d. - Enkeltemne

Emnet er åpent for kandidater på ph.d.-programmet i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, ph.d.-kandiater fra andre relevante programmer, og ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. august 2019.

  Plassene fylles opp etter "førstemann til mølla"-prinsippet til vi når opptakskapasiteten.

  Søknadsfristen har blitt utvidet fra opprinnelig frist 10. juni 2019.

  Opptakskrav

  Opptakskrav finnes foreløpig bare på engelsk:

  Admission requirements

  The admission requirement is a five-year master’s degree (three years + two years), or equivalent qualification or other qualifications in teacher education, educational science or development studies. 

  In case of a large number of applicants, PhD candidates enrolled in the PhD programme in Educational Sciences for Teacher Education or other programmes will be prioritized, then other academic employees at the Faculty of Teacher Education and International Studies, then external applicants. 

  Applicants that are not enrolled on the PhD-programme at the Faculty of Education and International Studies at OsloMet must send a summary in English of maximum one A4 sheet with relevant information about their own project / area of interest, containing topic, methodology, theoretical approach, and why this course might be relevant for their project.

 • Slik søker du

  Hvis du tidligare har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, bør du fortsatt ha studierett og kan søke via Studentweb. Har du problem med dette, ver vennleg og kontakt oss på phd-lui@oslomet.no

  Hvis du er førstegangssøkjar, følg denne oppskrifta:

  1. Registrer deg som søkjar i Søknadsweb.
  2. Fyll ut vedleggsskjemaet (hioa.no)
  3. Last inn vedleggsskjemaet og all naudsynleg dokumentasjon i Søknadsweb.

  Det er obligatorisk for alle førstegangssøkjarar å gjere dette. Søknader som manglar steg 2 eller 3 vil ikkje bli behandla.

 • Emneplan for PHUV9370

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Undervisings- og eksamensdatoer

  Undervisning:

  • 17. og 18. september
  • 24. og 25. oktober

  Eksamen: 4. november

 • Kostnader

  Gratis.

 • Course description in English

  Classroom Research

  (Norwegian title: PHUV9370 Klasseromsforskning)

  For a detailed course description, please proceed to student.oslomet.no.

  5 ECTS
  Autumn 2019 

  Application deadline

  1 August.

  The places will be filled in accordance with "first come, first served" until we reach the admission capacity.

  Admission requirements

  The admission requirement is a five-year master’s degree (three years + two years), or equivalent qualification or other qualifications in teacher education, educational science or development studies. 

  In case of a large number of applicants, PhD candidates enrolled in the PhD programme in Educational Sciences for Teacher Education or other programmes will be prioritized, then other academic employees at the Faculty of Teacher Education and International Studies, then external applicants. 

  Applicants that are not enrolled on the PhD-programme at the Faculty of Education and International Studies at OsloMet must send a summary in English of maximum one A4 sheet with relevant information about their own project / area of interest, containing topic, methodology, theoretical approach, and why this course might be relevant for their project.

  How to apply

  If you have previously taken a PhD course in the PhD programme in Educational Sciences for Teacher Education, you should still have the admission and can apply via Studentweb (student.oslomet.no). If you have problems with applying, please contact us at phd-lui@oslomet.no. 

  If you are a first time applicant, please follow this recipe:

  1. Register your application in SøknadsWeb 

  2. Fill in the  attachment form (hioa.no)

  3. Upload the attachment form and required documentation in SøknadsWeb

  It is mandatory to do all steps within the application deadline.

  Applications without attachment form and/or required documentation will not be processed. The attachment form tells you what documentation you need.

  Course dates

  • 17 and 18 September
  • 24 and 25 October

  Course language

  The course is taught in English. 

  Costs

  Free.

  Contact

  Course responsible: Associate professor Cecilie Dalland.

  For submission related questions, please contact Trine Simonsen.

Har du spørsmål om emnet?