English version

Profesjonsutøvelse og språkbarrierer (PHUV9410)

Enkeltemne ph.d.

Emnet er åpent for ph.d.-kandidater og vitenskapelig ansatte som jobber med språklig mangfold, språkbarrierer og profesjonutøvelse. Emnet tilbys på engelsk. Se engelsk versjon av siden for mer informasjon.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. juni.

  Etterfyllingsopptak

  Dersom det fremdeles er ledige plasser etter at hovedopptaket med frist 1. juni er fullført, åpner vi opptaket til etterfylling. Her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet. Etterfyllingsopptaket er eventuelt åpent fra 15. juni med søknadsfrist 1. august. 

  Opptakskrav

  Opptakskrav finnes bare på engelsk. Vennligst se den engelske nettsiden.

  Oppstart av emnet forutsetter at minst fem kandidater får opptak.

 • Slik søker du

  Finn ut hvilken kategori av søkere du tilhører:

  1. Du som tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning.
  2. Du som er ny søker / førstegangssøker.

  Du som tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

  Dersom du tidligere har tatt ph.d.-kurs på programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, bør du fortsatt ha studierett og kan søke via Studentweb. Har du problemer med dette, vennligst kontakt oss på phd-lui@oslomet.no.

  Du som er førstegangssøker

  Dersom du er førstegangssøker, følg denne oppskriften:

  1. Registrer deg som søker i Søknadsweb.
  2. Last inn all nødvendig dokumentasjon i Søknadsweb.

  Krav til dokumentasjon:

  Se hvilken kategori du tilhører og hvilken dokumentasjon du må laste opp i Søknadsweb:

  • Stipendiater på et ph.d.-program ved OsloMet:
   • Ingen krav om dokumentasjon.
  • Stipendiater på et ph.d.-program utenfor OsloMet (ved norsk universitet/høgskole):
   • Bekreftelse fra ph.d.-programmet du er tatt opp på: Må inneholde navn på ph.d.- programmet, institusjon, samt måned og året du startet.
   • Vitnemål (master)*
   • Karakterutskrift (master)*
  • UF-tilsatt ved OsloMet:
   • Vitnemål (bachelor og master)*
   • Karakterutskrift (bachelor og master)*
  • UF-tilsatt på en annen høgskole/Universitet enn OsloMet (ved norsk universitet/høgskole):
   • Vitnemål (bachelor og master)*
   • Karakterutskrift (bachelor og master)*
   • Arbeidssted: Nettlenke til din tilsattside på arbeidsstedet ditt: skal skrives på merknadsfeltet i SøknadsWeb
  • Andre søkere:
   • Bekreftelse på identitet – kopi av pass*
   • Vitnemål (bachelor og master)*
   • Karakterutskrift (bachelor og master)*
   • Arbeidssted: Nettlenke til din tilsattside på arbeidsstedet ditt: skal skrives på merknadsfeltet i SøknadsWeb

  *Gjelder ikke søkere med mastergrad fra OsloMet.

  Det er obligatorisk for alle førstegangssøkere å gjøre dette. Søknader hvor dokumentasjon mangler vil ikke bli behandlet.

 • Emneplan for PHUV9410

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner du i emneplanen på student.oslomet.no.

 • Undervisings- og eksamensdatoer

  Undervisning:

  • 25. og 26. oktober
  • 29. november

  Eksamen: 17. desember

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativt ansvarlig

  Laster inn ...