English version

Profesjonsutøvelse og språkbarrierer (PHUV9410)

Enkeltemne ph.d.

Emnet er åpent for ph.d.-kandidater og vitenskapelig ansatte som jobber med språklig mangfold, språkbarrierer og profesjonutøvelse. Emnet tilbys på engelsk. Se engelsk versjon av siden for mer informasjon.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativt ansvarlig

Laster inn ...