Fenomenologi (PHUV9330)

Enkeltemne ph.d.

Dette emnet tar opp fenomenologi i relasjon til utdanningsvitskap. Emnet kategoriseres som et valfritt emne.

Faglig ansvarleg

Laster inn ...

Har du spørsmål om emnet?

Laster inn ...