Hermeneutikk og humanistisk forsking (PHUV9390)

Enkeltemne ph.d.

Dette ph.d.-emnet er ein praktisk og teoretisk gjennomgang av hermeneutikk og bruk av humanistisk forsking i profesjonsfeltet. Når emnet er gjennomført vil deltakarane ha betre kjennskap til filologiske arbeidsmåtar i eigen forskingspraksis og kva humanistisk forsking kan bidra med i utdanningsvitskaplege samanhengar med vekt på filosofi, historie, pedagogikk og språkvitskap.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativt ansvarlig

Laster inn ...