English version

Kunnskap og desinformasjon: Undervisning og læring i et digitalt samfunn (PHUV9510)

Enkeltemne ph.d.

Emnet skal gi en dypere forståelse av samhandlingen mellom digital teknologi, skoler og samfunnet for øvrig.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativt ansvarlig

Laster inn ...