English version

Nyere barnehageforskning i et nordisk perspektiv (PHUV9480)

Enkeltemne ph.d.

Emnet beskriver historiske, politiske og pedagogiske ideer i den nordiske velferdsmodellen for barnehager. Se mer informasjon på den engelske siden.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativt ansvarlig

Laster inn ...