Offentlig sektor-ph.d. og Nærings-ph.d. ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Informasjon om Offentlig sektor- ph.d. (OFFPHD) og Nærings-ph.d. (NAERINGSPHD) for søkere til doktorgradsprogrammet i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

For å søke om opptak til programmet som offentlig sektor-ph.d.- eller nærings-ph.d.-kandidat må du ha kommet i gang med arbeidet med å skaffe finansiering. Dette betyr at du må ha intensjonsavtale mellom din arbeidsgiver og ett av instituttene på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) på plass.

Intensjonsavtale

En intensjonsavtale om samarbeid om ph.d.-kandidat skal lages mellom din arbeidsgiver og instituttet du eventuelt skal ha arbeidsplass på. Din arbeidsgiver bør i første omgang ta kontakt med instituttleder på det aktuelle instituttet.

Det er instituttet og arbeidsgiveren din som bestemmer hva som bør være med i en intensjonsavtale. Det anbefales at informasjon om minimum følgende er med:

Når intensjonsavtalen er i orden, legges den ved søknad om finansiering til NFR. LUI har ikke noe med søknaden til NFR å gjøre, det er en sak mellom arbeidsgiveren og NFR.

Opptak på programmet

Det vil normalt styrke en søknad til NFR om du har fått vedtak om opptak på et program. Det betyr at du bør holde LUI orientert om når du planlegger å sende inn søknad om finansiering til NFR. Du kan sende søknad om opptak til ph.d.-programmet før du sender din søknad til NFR. Frist er løpende, men administrativ koordinator på ph.d.-programmet bør få søknaden minst to uker før kommende møte i doktorgradsutvalget på LUI.

Møtedatoer i doktorgradsutvalget finner du her:

Doktorgradsutvalet (DGU) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studium

En intensjonsavtale med ett av våre institutter om samarbeid om en ph.d.-kandidat ikke er ensbetydende med opptak til programmet. Doktorgradsutvalget vurderer søknad om opptak blant annet basert på prosjektskissens kvalitet, realisme mht. gjennomførbarhet, om prosjektet er innenfor programmets område osv. Dersom du skulle få avslag på søknad om opptak, vil du få en begrunnelse og du vil alltid være velkommen til å søke nytt opptak når du har forbedret prosjektskissen og søknaden.

Vi anbefaler alle som kontakter oss angående søknad om opptak til ph.d.-programmet om å jobbe nært sammen med faglig miljø på det aktuelle instituttet i utarbeidelsen av søknad om opptak og prosjektskisse, slik at søknaden holder så høyt nivå som mulig allerede ved første forsøk.

Søknad til Norges Forskningsråd

Når du har både intensjonsavtale og plass på programmet, kan du søke om midler for offentlig sektor-ph.d. / nærings-ph.d. hos NFR. Hvis du får opptak på programmet er dette betinget av innvilget finansiering. Dette betyr at hvis du får avslag fra NFR, mister du plassen på programmet.

Mer informasjon om ordningene

Kontakt faglig leder for ph.d.-programmet:

Laster inn ...