English version

The Publishing Game

Enkeltemne ph.d.

Kurset handler om å skrive og publisere en artikkel i et fagfellevurdert tidsskrift.

Se mer informasjon på den engelske nettsiden.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...