Døme på opptaksprøve for Master i entreprenørskap

Når du søkjer opptak til master i entreprenørskap, må du legg ved opptaksprøve i Søknadsweb som PDF. Dette er eit døme på korleis ein opptaksprøve kan sjå ut.

Del 1: Informasjon

Del 2: Om deg og ideane dine (maks 300 ord)

I andre del fortel eg kort om meg sjølv, bakgrunnen min og relevant erfaring. Her beskriv eg kva slags idear, problemstillingar eller samfunnsutfordringar eg vil jobba med, og kjem med eventuelle konkrete døme. 

Del 3: Motivasjon (maks 300 ord)

I del tre skal eg fortelje kort om motivasjonen min for å studera master i entreprenørskap. Eg skal reflektera rundt begripe verdiskaping, og eg skal fortelje om kven eller kva som inspirerer meg. 

Del 4: Case-oppgåve (maks 500 ord)

I denne delen svarer eg på eit case. Casesvaret skal vera litt lenger enn del to og tre.

Brukar du KI-verktøy for å svara på opptaksprøva, er det fint om du kan opplysa om dette. 

Her finn du meir informasjon om opptaksprøva til Master i entreprenørskap: Opptaksprøve for Master i entreprenørskap - OsloMet