Eksempel på opptaksprøve for master i entreprenørskap

Når du søker opptak til master i entreprenørskap, må du legge ved opptaksprøve som lastes opp i SøknadsWeb som PDF-vedlegg. Dette er et eksempel på hvordan en søknad kan se ut.

Del 1: Informasjon

Søkenummer fra SøknadsWeb, hvis tilgjengelig: 00000

Mitt navn: Entre Prenørskap

E-post: entre@prenørskap.no

Mobilnummer: +47 000 00 000

Høyere utdanning: Fullført bachelorgrad

Jeg fikk høre om master i entreprenørskap via sosiale medier.

Jeg skal skrive kort om hvorfor jeg søker på dette studiet, og om mine forventninger.

Del 2: Min erfaring (maks 500 ord)

I del 2 forteller jeg kort om meg selv og relevant erfaring. Her beskriver jeg hva slags ideer og problemstillinger jeg vil jobbe med. I denne delen skal jeg også reflektere over teamarbeid og hvordan jeg kan bidra til at det blir så bra som mulig.

Del 3: Spørsmål (maks 500 ord)

I del 3 skal jeg reflektere over hva entreprenørskap er for meg og hvorfor samfunnet trenger mennesker med kompetanse i entreprenørskap. Jeg skal fortelle hva kreativitet kan være innenfor mitt fagfelt og jeg skal dele med dere en gang jeg har brukt min kreativitet.

Del 4: Case (maks 1000 ord)

I denne delen svarer jeg på enten case 1 eller case 2. Casebesvarelsen skal være litt lenger enn del 2 og 3.

Her finner du mer informasjon om opptaksprøven til master i Entreprenørskap: Opptaksprøve for Master i entreprenørskap - OsloMet