Eksempel på opptaksprøve for master i entreprenørskap

Når du søker opptak til master i entreprenørskap, må du legge ved opptaksprøve som lastes opp i SøknadsWeb som PDF-vedlegg. Dette er et eksempel på hvordan en søknad kan se ut.

Del 1. Personalia

Søkenummer fra SøknadsWeb, hvis tilgjengelig: 00000

Mitt navn: Entre Prenørskap

E-post: entre@prenørskap.no

Mobilnummer: +47 000 00 000

Høyere utdanning: Fullført bachelorgrad

Jeg fikk høre om master i entreprenørskap via sosiale medier

Del 2. Min erfaring (maks 500 ord)

I del 2 forteller jeg kort om meg selv og relevant erfaring. Her beskriver jeg hva slags ideer og problemstillinger jeg vil jobbe med. I denne delen skal jeg også reflektere over teamarbeid og hvordan jeg kan bidra til at det blir så bra som mulig.

Del 3. Spørsmål (maks 500 ord)

I del 3 skal jeg reflektere over hva entreprenørskap er for meg og hvorfor samfunnet trenger mennesker med kompetanse i entreprenørskap. Jeg skal fortelle hva kreativitet kan være innenfor mitt fagfelt og jeg skal dele med dere en gang jeg har brukt min kreativitet. 

Del 4. Case (maks 1000 ord)

I denne delen svarer jeg på en av to casene under. Casebesvarelsen skal være litt lenger enn de to andre delene.

Case nummer 1: Se for deg en eldre person som bor alene. Personen er redd for å falle og ikke komme seg opp igjen. Kommunen som personen bor i ønsker å teste ut ulike løsninger slik at vedkommende raskt kan få assistanse hvis noe skjer. En idé er å utvikle et eget belte med fallsensor. Du skal hjelpe kommunen med å definere problemet og å finne ut om dette er en god idé. Hvordan ville du gått frem?

Case nummer 2: Se for deg at flere restauranter i en stor by har satt seg som mål at innen år 2030 skal mesteparten av maten som blir servert være laget av bærekraftig mat. Det er også et mål at spisestedene ikke skal etterlate seg mye matsvinn og søppel. Du skal hjelpe disse restaurantene med å oppnå dette målet. Hvordan ville du gått frem?

Her finner du mer informasjon om opptaksprøven til master i Entreprenørskap: Opptaksprøve for Master i entreprenørskap - OsloMet