Bærekraftig ledelse

Videreutdanning

Bærekraft er ikke det motsatte av å drive lønnsomt – tvert imot. Lær om hvordan du som leder kan ta grep.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende fullført grad, og
  • tre års relevant yrkespraksis.

  Med relevant yrkespraksis menes arbeidserfaring innen ledelse, saksbehandling, utredningsarbeid, organisasjonsstyring og prosjektstyring.

  Søknadsfrist

  Det er løpende opptak så lenge det er ledige plasser.

  Vi sender ut tilbud om studieplass når det er et tilstrekkelig antall søkere. Det kan derfor ta noe tid før du får svar på søknaden din.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til: "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "School of Management - videreutdanning".

  Du må laste opp dokumentasjon på

  • Generell studiekompetanse, og
  • dokumentasjon på fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.
  • Arbeidsattester
 • Hva lærer du?

  I denne videreutdanningen lærer du hva bærekraftig ledelse innebærer. Du gis en forståelse av de underliggende verdiene for bærekraft (shared values) og formålsorientert lederskap (purposeful leadership), hva bærekraft er (literacy), systemtenkning, samhandling og nettverksorientering.

  Du vil lære om: 

  • teori og arbeidsmetoder som kan understøtte bærekraftig ledelse og endringsprosesser
  • bærekraftige organisasjons- og forretningsmodeller
  • begrepet bærekraft, bærekraftsmålene og ulike former for bærekraft på individ-, organisasjon- og systemnivå
  • økosystem-, system- og nettverkstenkning
  •  verdiskaping fra et delt perspektiv (shared value)
  • verdi- og formålsbasert, transformativ og målorientert ledelse

  Målgruppen for studiet er ledere og mellomledere i offentlig og privat sektor. 

  Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, forelesninger, gruppepresentasjoner og casediskusjoner, og suppleres med bruk av digitale ressurser.

 • Emneplan

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, forelesninger, gruppepresentasjoner og casediskusjoner, og suppleres med bruk av digitale ressurser.

  Les mer om studiet og studiestart på student.oslomet.no. 

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Hva er bærekraftig ledelse?

Hvordan kan bedrifter utnytte mulighetene innen bærekraft og hva er egentlig bærekraftig ledelse?

Even Haug Larsen står inne i en skog med hvit skjorte på og ser inn i kamera. Foto: Pål Arne Kvalnes.