!
Tilbys på oppdrag

Denne videreutdanningen kan tilbys oppdragsgivere. Ta kontakt for mer informasjon.

Bærekraftig ledelse

Videreutdanning

I denne videreutdanningen gis du en forståelse av de underliggende verdiene for bærekraft og formålsorientert lederskap, hva bærekraft er, systemtenkning, samhandling og nettverksorientering.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende. 

  For rangeringsregler vises det til forskrift om opptak til studier ved OsloMet.

  Søknadsfrist

  Opptak til denne videreutdanningen gjøres etter avtale med oppdragsgiver. 

 • Hva lærer du?

  I denne videreutdanningen lærer du hva bærekraftig ledelse innebærer. Du gis en forståelse av de underliggende verdiene for bærekraft (shared values) og formålsorientert lederskap (purposeful leadership), hva bærekraft er (literacy), systemtenkning, samhandling og nettverksorientering.

  Du vil lære om: 

  • teori og arbeidsmetoder som kan understøtte bærekraftig ledelse og endringsprosesser
  • bærekraftige organisasjons- og forretningsmodeller
  • begrepet bærekraft, bærekraftsmålene og ulike former for bærekraft på individ-, organisasjon- og systemnivå
  • økosystem-, system- og nettverkstenkning
  •  verdiskaping fra et delt perspektiv (shared value)
  • verdi- og formålsbasert, transformativ og målorientert ledelse

  Målgruppen for studiet er ledere og mellomledere i offentlig og privat sektor. 

  Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, forelesninger, gruppepresentasjoner og casediskusjoner, og suppleres med bruk av digitale ressurser.

 • Emneplan

  Emneplanen finner du her (student.oslomet.no).

 • Kostnader

  Videreutdanningen tilbys på oppdrag og kostnadene vil avhenge av avtalen mellom OsloMet og oppdragsgiver. 

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema