Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen

Videreutdanning

Denne utdanningen er et alternativ til tradisjonelle ledelsesutdanninger, hvor det i liten grad settes søkelys på forhold i det norske arbeidslivet og den norske arbeidslivsmodellen. Her rettes søkelyset på makt og opposisjon i arbeidslivet, og et kritisk blikk på gyldigheten av universelle tilnærminger.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse (samordna.no) eller realkompetanse.

  Realkompetansesøkere må: 

  • være 25 år eller eldre i søknadsåret
  • dokumentere minimum 5 års fulltids yrkespraksis og/eller utdanning, deltid regnes om til heltid.
  • ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet

  Norsk- og engelskkunnskaper skal dokumenteres med minimum faget norsk (112 årstimer) og engelsk (140 årstimer) fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre.

  Søknadsfrist

  Det er løpende opptak så lenge det er ledige plasser.

  For våren 2022 åpnes det for søkere til emne 3 i studiet, Organisasjon og ledelse i norske virksomheter, samt emne 4 høst 2022. Emnene kan tas uavhengig av hverandre etter interesse, og det er ingen krav om avlagt emne 1 og 2 for å søke seg inn på det pågående programmet.

  Målgruppe 

  Søkere med interesse for den norske ledelsesmodellen.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Trykk "ny søknad" og gå til: "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "School of Management - videreutdanning".

  Du må laste opp dokumentasjon på:

  • Generell studiekompetanse, eller 
  • Realkompetanse; kompetansebevis/vitnemål og arbeidsattester.
 • Mer om studiet

  Denne videreutdanningen legger vekt på hva som er spesielt for norsk arbeidsliv, og hva kjennetegn ved arbeidslivet har å si for styring, ledelse og organisasjonsutforming i praksis. Utdanningen gir deg kunnskap om både offentlig og privat sektor.

  Vi sammenlikner styring, ledelse og arbeidsorganisering i Norge med andre land. Arbeidslivshistorien er også historien om den politiske, økonomiske, industrielle og sosial utviklingen. Den er viktig for å forstå organisasjons- og ledelsesfagets utfordringer og muligheter i Norge.

  Studiet legger vekt på den internasjonale arbeidsorganisasjons- og ledelseslitteraturens relevans og nytte i norske virksomheter. Vi diskuterer hvordan internasjonale trender og utviklingstrekk endrer og utfordrer praksis i Norge.

  Undervisningen drives av oppdragsforskere fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Vi er tett på det norske arbeidslivet med prosjekter i enkeltbedrifter, bransjer og virksomheter i offentlig sektor. Vi bruker funn fra forskningen vår som «ferskvarekunnskap» i undervisningen (blant annet Arbeidslivsbarometeret, Medbestemmelsesbarometeret og Ledelsesbarometeret). Vi legger opp til tett dialog med studentene i undervisningen gjennom hele utdanningen. Studentenes egne erfaringer driver fram hypoteser, analyser og forståelser av hva organisasjon og ledelse kan være i praksis i det norske arbeidslivet.

  Mer om hva du kan forvente deg av dette studiet.

  "Den norske ledelsesmodellen gir bedre lønnsomhet og lettere omstilling", intervju med forsker Eivind Falkum i ledernytt.no

  For informasjon om studiestart se Studentportalen.

   

   

 • Programplan og emner

 • Undervisningsdatoer

  Undervisningsdatoer finner du i studentportalen (student.oslomet.no) og i Canvas dersom du allerede har studieplass.

  Følg med i Canvas for eventuelle endringer etter studiestart.

 • Kostnader

Studenthistorier

John Thomas Suhr ser inn i kamera.
– Jeg skjønner bedre hva motparten tenker

Leder for Handel og Kontor i Oslo og Akershus, John Thomas Suhr, angrer ikke på at han kom tilbake til skolebenken.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig ansvarlig

Laster inn ...