!
Tilbys på oppdrag

Vi tilbyr dette studiet på oppdrag for ansatte i din virksomhet. Ta kontakt med oss på sam-evo@oslomet.no for mer informasjon.

Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen

Videreutdanning

Denne utdanningen er et alternativ til tradisjonelle ledelsesutdanninger, hvor det i liten grad settes søkelys på forhold i det norske arbeidslivet og den norske arbeidslivsmodellen. Her rettes søkelyset på makt og opposisjon i arbeidslivet, og et kritisk blikk på gyldigheten av universelle tilnærminger.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse (samordna.no) eller realkompetanse.

  Realkompetansesøkere må:

  • være 25 år eller eldre i søknadsåret
  • dokumentere minimum 5 års fulltids yrkespraksis og/eller utdanning, deltid regnes om til heltid
  • ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet

  Norsk- og engelskkunnskaper skal dokumenteres med minimum faget norsk (112 årstimer) og engelsk (140 årstimer) fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre.

  Målgruppe

  Tillitsvalgte og ledere på alle nivåer (mellomledere, prosjektledere, fagledere m.m.) eller de med ambisjoner eller lyst til å utvikle seg som tillitsvalgt eller leder.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Trykk "ny søknad" og gå til: "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "School of Management - videreutdanning".

  Du må laste opp dokumentasjon på

  • generell studiekompetanse eller 
  • realkompetanse; kompetansebevis/vitnemål og arbeidsattester
 • Mer om studiet

  Denne videreutdanningen legger vekt på hva som er spesielt for norsk arbeidsliv, og hva kjennetegn ved arbeidslivet har å si for styring, ledelse og organisasjonsutforming i praksis. Utdanningen gir deg kunnskap om både offentlig og privat sektor.

  Vi sammenlikner styring, ledelse og arbeidsorganisering i Norge med andre land. Arbeidslivshistorien er også historien om den politiske, økonomiske, industrielle og sosial utviklingen. Den er viktig for å forstå organisasjons- og ledelsesfagets utfordringer og muligheter i Norge.

  Studiet legger vekt på den internasjonale arbeidsorganisasjons- og ledelseslitteraturens relevans og nytte i norske virksomheter. Vi diskuterer hvordan internasjonale trender og utviklingstrekk endrer og utfordrer praksis i Norge.

  Undervisningen drives av oppdragsforskere fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Vi er tett på det norske arbeidslivet med prosjekter i enkeltbedrifter, bransjer og virksomheter i offentlig sektor. Vi bruker funn fra forskningen vår som «ferskvarekunnskap» i undervisningen (blant annet Arbeidslivsbarometeret, Medbestemmelsesbarometeret og Ledelsesbarometeret).

  Vi legger opp til tett dialog med studentene i undervisningen gjennom hele utdanningen. Studentenes egne erfaringer driver fram hypoteser, analyser og forståelser av hva organisasjon og ledelse kan være i praksis i det norske arbeidslivet.

  Mer om hva du kan forvente deg av dette studiet.

  "Den norske ledelsesmodellen gir bedre lønnsomhet og lettere omstilling", intervju med forsker Eivind Falkum (ledernytt.no)

  Informasjon om studiestart på Studentportalen (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsdatoer finner du i studentportalen (student.oslomet.no) og i Canvas dersom du allerede har studieplass.

  Følg med i Canvas for eventuelle endringer etter studiestart.

 • Hva koster det?

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Studenthistorier

John Thomas Suhr ser inn i kamera.
– Jeg skjønner bedre hva motparten tenker

Leder for Handel og Kontor i Oslo og Akershus, John Thomas Suhr, angrer ikke på at han kom tilbake til skolebenken.