Smidig prosjektledelse for bærekraftig håndtering av dekommisjonering

Videreutdanning

Denne videreutdanningen gir deg kompetanse i smidig prosjektledelse og sirkulærøkonomi, hvor dekommisjonering og bærekraftig verdiskaping er sentralt.

 • Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse.

  Søkere uten generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Ved vurdering av realkompetanse gjelder generelle bestemmelser i retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet.

  Målgruppen er formelle og uformelle ledere og medarbeidere i virksomheter, primært små- og mellomstore bedrifter (SMB), som skal gjennomføre komplekse prosjekter rettet mot virksomhetens ambisjon om grønn omstilling med særlig oppmerksomhet mot dekommisjonering.

  Tilbudet retter seg mot personer som er eller ønsker å bli prosjektledere, eller på annen måte er sentrale i gjennomføring av komplekse prosjekter.

 • Slik søker du

  Studiet tilbys våren 2024. Det er løpende opptak til og med 28. januar.

  Du søker på Søknadsweb (fsweb.no). Velg "videreutdanning og oppdragsstudier". Så bransjerettede videreutdanninger ved "Fakultet for samfunnsvitenskap".

 • Mer om studiet

  Hva er dekommisjonering, og hvorfor er det så viktig? (vimeo.com)

  Dekommisjonering handler om å planlegge for alle faser fra etablering til destruksjon og opprydding, samt gjenbruk av materialer, miljøvennlig håndtering av farlig avfall og gjenoppretting av området – på en så lønnsom måte som mulig.

  Tradisjonell prosjektstyring og -ledelse er ikke tilstrekkelig for å kunne håndtere de utfordringene som gjør seg gjeldende når bærekraftig utvikling og nye komplekse løsninger skal utvikles i denne sammenheng.

  Dette studiet lar deg utvikle ferdighetene dine innen smidig prosjektledelse og sirkulære forretningsmodeller. Du vil lære hvordan man kan lage lønnsomme forretningsplaner som tar hensyn til hele livssyklusen til produktene. I tillegg vil du få praktisk trening med virkelige eksempler for å lære mest mulig.

  Du vil også lære å se etter nye og kreative forretningsmuligheter innen dekommisjonering, avfallshåndtering, gjenvinning og gjenbruk.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og casediskusjoner, og suppleres med bruk av digitale ressurser.

  I løpet av semesteret er det to fysiske samlinger Oslo samt en digital samling hvor du jobber med praktiske eksempler

 • Undervisningsdatoer

 • Ofte stilte spørsmål

  Hva er sammenhengen mellom smidig prosjektledelse og dekommisjonering? 

  Smidige prosjekter er godt egnet når den spesifikke sluttløsningen ikke er mulig å definere før prosjektet starter og når justeringer og tilpasninger gjennom læring og eksperimentering underveis er sentralt.

  Og kvalifiserer man til å lede prosjekter i dekom-prosjekter?  

  Når virksomheter skal finne nye løsninger innen dekommisjonering vil det foregå på ulike måter. Noen ganger kan store programmer eller prosjekter være løsningen, men veldig ofte vil det være hensiktsmessig med en utprøvende tilnærming for å finne nye løsninger. Da vil det ofte være lurt å starte litt i det små gjennom utprøving og læring før ting eventuelt skaleres opp. Her kommer smidig prosjektledelses fokus mot verdiskaping, delleveranser, samhandling og tilpasninger er andre stikkord.

  Hva menes med verktøykasse i smidig prosjektledelse?

  Prosjekter trenger struktur og retning selv om de ikke følger en forhåndsdefinert framdrift. Det å ha maler og vurderingspunkter er nyttig for smidige prosjekter. En digital verktøykasse vil være utformet slik at det vil være noen prinsipper og tankemåter i bunn, men verktøyene skal kunne tilpasses det aktuelle prosjektet. Men husk at verktøy ikke er det viktigste og at alle involverte skal brukes i et prosjekt. 

   Kan dette studiet inngå i en bachelorgrad?

  Emnet er på bachelornivå og kan tilpasset bachelorprogrammer som gir åpning for valgemner eller innpass av prosjektledelsesemner. Hør med studiesteder ditt. 

  Hvordan foregår samlingene? 

  Samlingene vil være aktivitetsbaserte i den forstand at det vil være korte presentasjoner (forelesninger/gjesteforelesninger), med påfølgende oppgaver, diskusjoner og øvelser. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsutveksling på tvers av deltakerne når vi først møtes samlet.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hva koster det?

  Studie- og semesteravgift dekkes av tildeling fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Har du noen spørsmål?

Send oss en e-post.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...