Smidig prosjektledelse for bærekraftig håndtering av dekommisjonering

Videreutdanning

Denne videreutdanningen gir deg kompetanse i gjennomføring av prosjekter hvor dekommisjonering og bærekraftig verdiskaping er sentralt.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

  Søkere uten generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Ved vurdering av realkompetanse gjelder generelle bestemmelser i Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet. Alle typer arbeid og utdanning regnes som relevant realkompetanse.

  Målgruppe

  Målgruppen er formelle og uformelle ledere og medarbeidere i virksomheter, primært små- og mellomstore bedrifter (SMB), som skal gjennomføre komplekse prosjekter rettet mot virksomhetens ambisjon om grønn omstilling med særlig oppmerksomhet mot dekommisjonering.

  Tilbudet retter seg særlig inn mot personer som er eller ønsker å bli prosjektledere, eller på annen måte er sentrale i gjennomføring av komplekse prosjekter.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Velg "ny søknad" og gå til "Enkeltemner og privatister". Deretter "Enkeltemner ved Fakultet for samfunnsvitenskap".

  Det er løpende opptak inntil studiet er fullt.

 • Mer om studiet

  Dekommisjonering dreier seg om å håndtere radioaktive kilder, demontering av utstyr og anlegg og overføring av radioaktivt materiell til andre anlegg. Tradisjonell prosjektstyring og -ledelse er ikke tilstrekkelig for å kunne håndtere de utfordringene som gjør seg gjeldende når bærekraftig utvikling og nye komplekse løsninger skal utvikles i denne sammenheng.

  Det fordrer betydelig oppmerksomhet mot tilpasset gjennomføring, forståelse for og håndtering av usikkerhet og målkompleksitet.

  Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og casediskusjoner, og suppleres med bruk av digitale ressurser.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

   

 • Kostnader

  Studie- og semesteravgift dekkes av tildeling fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Har du noen spørsmål?

Send oss en e-post.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...