English version

Aksjonsforskning og praksisforskning (SP9250)

Enkeltemne ph.d.

Emnet gir en innføring i den historiske bakgrunnen og utviklingen av aksjonsforskning og praksisforskning (inkludert deltakende aksjonsforskning, PAR, og deltakende praksisforskning, PPR).

Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her:
Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)