English version
!
Tilbys til ulike tider

Aktuell forskning i biblioteks- og informasjonsvitenskap, PBIB9300

Enkeltemne ph.d.

Emnet vil knytte seg til spesifikke forskningstradisjoner og tilnærminger innen bibliotek og informasjonsvitenskap (LIS), og forskningfeltets nåværende applikasjoner.

Les mer om emnet på den engelske nettsiden. Du kommer der ved å klikke på "English version" øverst  på denne nettsiden..