English version

Kunnskapsdialoger i forskning, PS9700

Enkeltemne ph.d.

Landegrenser og andre typer barrierer mellom akademiske institusjoner og tradisjoner har en sterk påvirkning på hva slags kunnskap vi får, og hvilke kunnskapssyn som får dominere. Emnet vil krysse epistemologiske grenser fra ulike perspektiver

Les meir om emnet på den engelske nettsida. Du kjem dit ved å klikke på "English version" øvst på denne nettsida.