Praksisbasert forskning og aksjonsforskning i sosialt arbeid (SP9250)

Enkeltemne ph.d.

Emnet tar opp ulike forskningstradisjoner, teorier og metodologiske tilnærminger til empiriske studier i tilknytning til praksis i sosialt arbeid.

  • Våren 2023 tilbys emnet på engelsk, 1 og 2. juni.

    Emnet er er et samarbeid mellom VID og OsloMet. Informasjon om emnet med søknadsfrist blir klart medio februar.

Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her:
Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)