English version

Teorier i bibliotek- og informasjonsvitenskap, PS9300

Enkeltemne ph.d.

Emnespesialiseringen skal gi en forståelse av de teoretiske tilnærmingene og konseptuelle rammene innen informasjons- bibliotek- og arkivvitenskap generelt, og til kandidatens eget avhandlingstema spesielt. Emnet bidrar til å skape synergi og kommunikasjon mellom feltfeltet og kandidatens eget arbeid.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Emnene tilbys  kun kandidater som er tatt opp i et ph.d.-program, eventuelt første lektor program. 

  • Interne kandidater bruker Studentweb (fsweb.no) og melder seg opp selv, eller kontakter ph.d.-administrasjonen.
  • Eksterne søkere bruker Søknadsweb (fsweb.no). Søk opp Doktorgradsmoduler og deretter Doktorgradsmoduler Fakultet for samfunnsvitenskap 

  Nødvendig vedlegg som lastes inn i Søknadsweb er:

  • Bekreftelse på opptak i et ph.d.-program
  • Kort sammendrag, omtrent én A4-side, med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet forskningsprosjekt/interesseområde med tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, og hvorfor dette ph.d.-emnet er relevant for ditt prosjekt. Oppgi og hvor du er i ph.d.-løpet.
 • Tidspunkt og sted 2024

  25.-27. september 
  Pilestredet 46

 • Emneplan

  Detaljert informasjon om arbeidsformer, vurdering m.m. finner i emneplanen (student.oslomet.no).

 • Attest for fullført emne

  Deltakere som har gjennomført og bestått kurs kan selv skaffe seg dokumentasjon på dette. Karakterutskrift kan bestilles på Studentweb (fsweb.no) eller hentes på Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Du finner mer informasjon om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no) på studentsidene.

Kursansvarlige

Laster inn ...

Administrative kontaktpersoner

Laster inn ...

Mer om forskerutdanning ved OsloMet finner du her: Forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)