Privatisteksamen på Handelshøyskolen

Opptakskrav og oversikt over privatistemner på Handelshøyskolen.

Som privatist har du kun rett til å ta eksamen.

Du får ikke adgangskort, men kan delta på undervisning dersom det er plass i klasserommet. Du får tilgang til læringsplattformen Canvas, som faglærere bruker til å legge ut notater og annen informasjon fra forelesningene på.

Timeplan for hvert emne sjekker du ved å skrive inn emnekoden i feltet «Emne» (tp.uio.no).

Om eksamen på Fakultet for samfunnsvitenskap (student.oslomet.no).