Realkompetanse kunst og design

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til bachelor i kunst og design. Under beskrives både generelle krav og studiespesifikke krav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Studiespesifikke krav

Generelle krav til realkompetanse ved OsloMet

Retningslinjer for opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet