Realkompetanse drama- og teaterkommunikasjon

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til studier i drama- og teaterkommunikasjon. Under beskrives både generelle krav og studiespesifikke krav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Studiespesifikke krav

Generelle krav til realkompetanse ved OsloMet

Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal dokumenteres med minimum faget norsk (112 årstimer) og engelsk (140 årstimer) fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre.

Morsmål fra land utenfor Norden

Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Unntak kan gjøres

Retningslinjer for opptak til grunnutdanningen på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet.