Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning

Årsstudium - Videreutdanning

Har du bakgrunn som flyktning og utdanning som ingeniør eller teknolog? Med dette studiet blir du mer attraktiv på det norske arbeidsmarkedet.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  15. april.

  Opptakskrav

  • Fullført minst treårig ingeniør-/teknologiutdanning fra et land utenfor EU/EØS.
  • Oppfylle krav til norsk (minimum B1).
  • Oppfylle krav til engelsk i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning.
  • Oppholdstillatelse i Norge (oppholdskort).
  • Søkere med fluktbakgrunn blir prioritert. Deretter blir plasser tildelt andre kvalifiserte søkere.

  Når får du svar på søknaden?

  • Innen 15. juli.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du

  Les mer om hvordan du søker på denne utdanningen 

 • Hva lærer du?

  Dette studiet er for deg med bakgrunn som flyktning, og som har fullført ingeniør- eller teknologiutdanning fra land utenfor EU/EØS. Studiet skal bidra til å komplettere utdanningen slik at du skal få brukt kompetansen din og komme i relevant arbeid.

  Per nå er dette studiet primært for ingeniører med faglig bakgrunn innen bygg, maskin og elektronikk. Utdanningstilbudet er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

  I dette studiet vil du lære hvordan man kommuniserer som en ingeniør på norsk og engelsk. Du vil lære om det norske arbeidslivet og om det norske samfunnet, og du må velge et emne innen maskin, bygg eller elektronikk. Du vil også få praksis i bedrift eller laboratorieøvelser på OsloMet.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

Søknadsprosess og studiested

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Nettskjema